Fasadritning i tusch på grå transparent väv
Ritning
Arkitekt: Bodin, Victor (1860-1937). Stockholms stadsarkiv

Ritning till radhus i Gamla Enskede från 1908

Bygglovsritning: Ritning till enfamiljshus (radhus) Typ 1: a. mellanhus b. hörnhus. Enskede Egnahemsområde. Fasad mot gatan. 

Radhusen ritades av Victor Bodin och uppfördes av Stockholms stads Lantegendomsnämnd 1908-1909. Ritningen visar radhus typ 1 på tre rum och kök samt källare. Den motsvarar radhuslängan som ligger på Margaretavägen 27-37 (fastighet Lantbrukaren 16-21) i Gamla Enskede.

Radhusen utmed Margaretavägen i Gamla Enskede hör till de första radhusen i Sverige. Från början planerade man 300 radhus, men byggde endast 37 stycken fördelade på 6 radhuslängor. Radhuset som bostadsform var nytt, husen blev svårsålda och fick istället hyras ut.

Egnahemsbebyggelsen i Gamla Enskede planerades kommunalt och stadsplanen ritades av Per Olof Hallman 1907-1908. Förebilden var engelska och tyska trädgårdsstäder. Gamla Enskede kom att bli Stockholms - och Sveriges - första trädgårdsstad.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad