Fasadritning i tusch på grå transparent väv
Ritning
Arkitekt: Bergentz, Thure (1892 - 1965). Stockholms stadsarkiv

Ritning till flerbostadshus i Gamla Enskede från 1925

Bygglovsritning: Byggnad å tomt No 2 i Kv[arteret] St[ora] Gungan å Enskede. Gatufasad (Yrkesvägen). Gårdsfasad. Stockholm febr. 1925 Thure Bergentz.

Fasadritning till flerbostadshus på Yrkesvägen 3-17 i Gamla Enskede. Huset ligger vid tunnelbanestationen Sandsborg, utmed gröna linjen mot Farsta. De åtta entréerna är vända mot trädgården, som idag följer utmed tågperrongen.

Ritningen är lite lurig. Arkitekten Thure Bergentz har valt att visa två sidor av huset på samma ritning. Den visar hela husets längd, men till vänster om mittlinjen avbildas (halva) fasaden mot Yrkesvägen och till höger fasaden mot gården.

Området Gamla Enskede är klassat som riksintresse. Det innebär att miljön i Gamla Enskede, med bebyggelse från det tidiga 1900-talet, anses ha ett viktigt historiskt värde i Sverige.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad