Byggnadsritning i svart och röd tusch på grå transparent väv
Ritning
Arkitekt: Stockholms stads lantegendomsnämnd, Andersson, C A (arkitekt), Forsberg, Axel Herman (1878-1913). Stockholms stadsarkiv

Ritning till Enskedestugan från 1909

Villa om 2 rum och kök å Enskede. Kv. Täckdiket tomt nr. 13. [stämplad:] Stockholms Stads Lantegendomsnämnd den 5 Aug. 1909.

Bygglovsritning till den så kallade Enskedestugan på två rum och kök. Ritningen är en osignerad typritning från Stockholms stads lantegendomsnämnd. Huset uppfördes 1910 på Skogsvägen 23 (fastigheten Täckdiket 13) i Gamla Enskede.

Stockholms stads lantegendomsnämnd bildades 1908. Lantegendomsnämnden planerade, tog fram typritningar och uppförde många hus i Gamla Enskede. Enskedestugan visades upp som ett modellhem för arbetare på Konstindustriutställningen i Stockholm 1909. Arkitekterna bakom typritningen var Axel Herman Forsberg och C A Andersson. Ett tjugotal Enskedestugor byggdes i Gamla Enskede mellan 1909-1910. 

Egnahemsbebyggelsen i Gamla Enskede planerades kommunalt och stadsplanen ritades av Per Olof Hallman 1907-1908. Förebilden var engelska och tyska trädgårdsstäder. Gamla Enskede kom att bli Stockholms - och Sveriges - första trädgårdsstad. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad