Artikel om Gamla Enskedes historia och om vilka typer av hus som byggdes där.
Text

Gamla Enskede : Sveriges första trädgårdsstad / text: Suzanne Lindhagen

Stockholms stad köpte Enskede gård och mark 1904. Enskede kom att bli det första exemplet på kommunalt planerad egnahemsbebyggelse. Stockholms befolkningstillväxt var stor och många människor kunde tänka sig att flytta från innerstadens trångboddhet till ett eget hus längre från stadens centrum. Tanken var att ”vanligt folk” skulle köpa en tomt och bygga sitt hus. Det fanns olika typritningar att välja på, exempelvis den så kallade Enskedestugan.

Artikel, ingår i: Blick : Stockholm då och nu ; 6. - 2012. - S. [110]-113 : ill.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Den svenska trädgårdsstaden / Johan Rådberg

Den svenska trädgårdsstaden / Johan Rådberg

Gamla Enskede / Stockholms stadsmuseum

Gamla Enskede / Stockholms stadsmuseum

HK 33:1. Plankarta över Enskede stadsområde 1 och 2

HK 33:1. Plankarta över Enskede stadsområde 1 och 2

HK 33:2. Plankarta över Enskede stadsområde 3

HK 33:2. Plankarta över Enskede stadsområde 3

I hjärtat av Gamla Enskede /  Gunilla Nilsson

I hjärtat av Gamla Enskede / Gunilla Nilsson

Margaretavägen Enskede 1910

Margaretavägen Enskede 1910

Margaretavägen Enskede 1910

Margaretavägen Enskede 1910

Ritning till Enskedestugan från 1909

Ritning till Enskedestugan från 1909

Ritning till flerbostadshus i Gamla Enskede från 1925

Ritning till flerbostadshus i Gamla Enskede från 1925

Ritning till radhus i Gamla Enskede från 1908

Ritning till radhus i Gamla Enskede från 1908

Villastäder : Enskede, Stureby, Örby, Örby slott, Älvsjö / Kenneth Ahlborn, Håkan Arnell

Villastäder : Enskede, Stureby, Örby, Örby slott, Älvsjö / Kenneth Ahlborn, Håkan Arnell