Text
Författare: Carström, Axel, Johansson-Visborg, Anna (1876-1953), Nyberg, J. S., Lindhagen, Carl (1860-1946), Ström, Fredrik (1880-1948). Stockholms stadsarkiv

Motion angående anslag till barnsällskapet Kottarnes verksamhet - Stadsfullmäktige 1937

Kottarne är enligt motionen "en sammanslutning, som har till syfte att intressera skolungdomen för scenisk självverksamhet, dramatik, lyrik, konstnärlig uppläsning och dylikt." Framförallt ville man "uppodla barnens egen gestaltningsförmåga".

Som grundare och upprätthållare av Kottarnes verksamhet nämns den ryske skådespelaren Mathwey Schischkin. Schischkin ska hos ungdomen ha inspirerat en "entusiasm för intellektuella och konstnärliga värden/.../såsom en motvikt mot ensidiga sport- och nöjesintressen".

Motionen är signerad av fem socialdemokrater: Anna Johansson-Visborg, Fredrik Ström, J. S. Nyberg, Axel Carström och Carl Lindhagen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad