Föremål

Pepparkaka föreställandes Anna Lindhagen

Vitaktig pepparkaka formad till en flicka i profil med enkelt uppsatt hår, iklädd mamelucker, klänning och förkläde. Flickan blundar, har ett litet leende i mungipan och för bestämt tummen till sin mun. Hon bedöms vara fyra–fem år. Bakverket inkom som en gåva till museet från Carl Lindhagens sterbhus 1957. Den föreställer Anna Lindhagen som barn och hade vid inlämnandet en medföljande lapp med texten: »Lantbruksingenjör Arthur Schönmeyr har gjort pepparkaksflickan med mammeluckerna. L. Thain.« Arthur Schönmeyr var Anna Lindhagens morbror. Som femåring var Anna knappast känd, men hon kom att bli en tongivande Stockholmsprofil. Anna Lindhagen (1870-1941) är känd bl.a. som pionjär för koloniträdgårdsrörelsen i Sverige, men var också före sin tid när hon kämpade för att bevara och upprusta anspråkslösa, rivningshotade kåkar i staden. Som ledamot av stadsfullmäktige 1911–1923 och verksam i stadsplanenämnden samt Stockholms skönhetsråd hade hon möjlighet att påverka detta och på 1920-talet räddade hon stora delar av Stigbergets bebyggelse på Södermalm från rivning.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anna Lindhagen måste bevaras åt stadsfullmäktige!  : till femte kretsens väljare

Anna Lindhagen måste bevaras åt stadsfullmäktige! : till femte kretsens väljare

Anna Lindhagen. Ledamot av stadsfullmäktige 1911-1923

Anna Lindhagen. Ledamot av stadsfullmäktige 1911-1923

Anna Lindhagen
Tema

Anna Lindhagen

Anna Lindhagen engagerade sig i många olika frågor, bland annat kvinnlig rösträtt, reglering av arbetstid och barns rättigheter. 1911 valdes hon in i Stockholms stadsfullmäktige fö…

Anna Lindhagens Väg

Anna Lindhagens Väg

Idyller och utsikter : bilder från Stockholms natur och bebyggelse / Anna Lindhagen

Idyller och utsikter : bilder från Stockholms natur och bebyggelse / Anna Lindhagen

Koloniträdgårdar och planterade gårdar / av Anna Lindhagen

Koloniträdgårdar och planterade gårdar / av Anna Lindhagen

Pepparkakan Anna – ett ovanligt föremål, en ovanlig person / artikelförfattare: Katinka Bergvall

Pepparkakan Anna – ett ovanligt föremål, en ovanlig person / artikelförfattare: Katinka Bergvall

Porträtt av Anna Lindhagen

Porträtt av Anna Lindhagen

Stockholms innerstadskolonier - ett riksintresse i tiden? / Topsy Bondeson

Stockholms innerstadskolonier - ett riksintresse i tiden? / Topsy Bondeson