Foto

Sankt Paulsgatan 17

Murbeckska inrättningens gamla hus vid Sankt Paulsgatan 17. Mellan 1823-1899 bedrev inrättningen sin verksamhet härifrån. Bilden är från den första halvan av 1900-talet.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Resolution om Murbeckska inrättningen 1768

Resolution om Murbeckska inrättningen 1768

Sankt Paulsgatan 17

Sankt Paulsgatan 17