Förteckningens framsida
Text
Författare: Byggnadsnämndens namnberedning. Stockholms stadsarkiv

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1933, årgång 1

Första årgången av den officiella förteckningen över "Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" trycktes 1933. Namnen på gator, allmänna platser och kvarter har både ordnats alfabetiskt och efter stadsdelar. 

Stadskollegiet beslutade 1931 att en officiell förteckning över kvarter, gator och allmänna platser skulle ingå i det kommunala trycket. Byggnadsnämndens namnberedning fick i uppdrag att upprätta förteckningen. 

Förteckningen inleds med ett förord av Knut A. Tengdahl och Adolf Schück. Den innehåller sedan fyra olika sökingångar: "Gator och allmänna platser" listade A-Ö eller på stadsdel, respektive "Kvarter" listade A-Ö eller ordnade efter stadsdel. 

Årgång 1 ingår i Stadsfullmäktiges tryckta handlingar, Stadskollegiets utlåtanden och memorial, år 1933, Bihang 15

Innehåll

Innehållsförteckning, sida 2
Förord, sida 3-7
Förklaringar, sida 8
Karta över Stockholms stadsindelning, sida 9
Gator och allmänna platser - Alfabetisk förteckning, sida 11-35
Gator och allmänna platser - Förteckning stadsdelsvis, sida 37-57
Kvarter - Alfabetisk förteckning, sida 61-81
Kvarter - Förteckning stadsdelsvis, sida 82-108

Det kommunala trycket?

Det kommunala trycket är en tryckt serie med protokoll, beslut och andra handlingar från stadsfullmäktige (Stadsfullmäktiges tryckta handlingar) och kommunfullmäktige (Kommunfullmäktiges tryckta handlingar). Serien började ges ut 1863 och kallas numera för Kommunfullmäktigetrycket. 

Kommunfullmäktigetrycket 1863-2009 finns digitaliserat och sökbart på webben. Se under "Externa länkar".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad