Förteckningens framsida
Text

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1933, årgång 1

Första årgången av den officiella förteckningen över "Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" trycktes 1933. Namnen på gator, allmänna platser och kvarter har både ordnats alfabetiskt och efter stadsdelar. 

Stadskollegiet beslutade 1931 att en officiell förteckning över kvarter, gator och allmänna platser skulle ingå i det kommunala trycket. Byggnadsnämndens namnberedning fick i uppdrag att upprätta förteckningen. 

Förteckningen inleds med ett förord av Knut A. Tengdahl och Adolf Schück. Den innehåller sedan fyra olika sökingångar: "Gator och allmänna platser" listade A-Ö eller på stadsdel, respektive "Kvarter" listade A-Ö eller ordnade efter stadsdel. 

Årgång 1 ingår i Stadsfullmäktiges tryckta handlingar, Stadskollegiets utlåtanden och memorial, år 1933, Bihang 15

Innehåll

Innehållsförteckning, sida 2
Förord, sida 3-7
Förklaringar, sida 8
Karta över Stockholms stadsindelning, sida 9
Gator och allmänna platser - Alfabetisk förteckning, sida 11-35
Gator och allmänna platser - Förteckning stadsdelsvis, sida 37-57
Kvarter - Alfabetisk förteckning, sida 61-81
Kvarter - Förteckning stadsdelsvis, sida 82-108

Det kommunala trycket?

Det kommunala trycket är en tryckt serie med protokoll, beslut och andra handlingar från stadsfullmäktige (Stadsfullmäktiges tryckta handlingar) och kommunfullmäktige (Kommunfullmäktiges tryckta handlingar). Serien började ges ut 1863 och kallas numera för Kommunfullmäktigetrycket. 

Kommunfullmäktigetrycket 1863-2009 finns digitaliserat och sökbart på webben. Se under "Externa länkar".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1934, årgång 2

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1934, årgång 2

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1935, årgång 3

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1935, årgång 3

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1936, årgång 4

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1936, årgång 4

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1937, årgång 5

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1937, årgång 5

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1938, årgång 6

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1938, årgång 6

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1939, årgång 7

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1939, årgång 7

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1940, årgång 8

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1940, årgång 8

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1941, årgång 9

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1941, årgång 9

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1942, årgång 10

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1942, årgång 10

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1945, årgång 11

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1945, årgång 11

1930 års karta över Stockholm

1930 års karta över Stockholm

1938-1940 års karta över Stockholm, 6 blad

1938-1940 års karta över Stockholm, 6 blad

1944-års karta "Stockholms stad med förstäder" (hela kartan)

1944-års karta "Stockholms stad med förstäder" (hela kartan)

1954 års "Officiella Stockholmskartan", samlingspost 11 blad

1954 års "Officiella Stockholmskartan", samlingspost 11 blad

Fastighetskontorets bostadsutredning 1932-1934

Fastighetskontorets bostadsutredning 1932-1934

Karta "Stockholms stad med omnejd i 12 blad" 1917-1934

Karta "Stockholms stad med omnejd i 12 blad" 1917-1934

Karta över Stockholms stad i 4 blad år 1934

Karta över Stockholms stad i 4 blad år 1934

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

Stockholms gatunamn / Nils-Gustaf Stahre m.fl.

Stockholms gatunamn / Nils-Gustaf Stahre m.fl.

Stockholmskvarter : vad kvartersnamnen berättar / Björn Hasselblad

Stockholmskvarter : vad kvartersnamnen berättar / Björn Hasselblad

Uppgift å nya och förändrade gatunamn inom Stockholm enligt Överståthållare-embetets kungörelse den 1 augusti 1885

Uppgift å nya och förändrade gatunamn inom Stockholm enligt Överståthållare-embetets kungörelse den 1 augusti 1885