Framsida Bihang 68_1934
Text

Fastighetskontorets bostadsutredning 1932-1934

Stockholms fastighetskontor genomförde en bostadsutredning 1932-1934. Här kan du läsa utredningens första del, som sammanfattar resultat och ger förslag på olika åtgärder.

Del 1 i utredningen "Sammanfattning av bostadsutredningens resultat samt förslag till åtgärder m.m.” ingår i Stadsfullmäktiges tryckta handlingar, Stadskollegiets utlåtanden och memorial 1935, Bihang 68.

Texten finns bifogad som tre pdf-filer under "Dokument". Namnet på hela utredningen är "Bostadsförhållandena i Stockholm samt Stockholms stads bostadspolitik". 

I utredningen ingick också en bostadstävling, som brukar kallas för Årstatävlingen. Syftet med tävlingen var att få fram förslag på billiga och bra bostadstyper för familjer med låg inkomst. Du hittar mer information om Årstatävlingen under ”Mer i Stockholmskällan”.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1933, årgång 1

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1933, årgång 1

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

Årstatävlingen 1932 - "Motto: 20" av Nils G:son Friberg

Årstatävlingen 1932 - "Motto: 20" av Nils G:son Friberg

Årstatävlingen 1932 - program till tävlingen

Årstatävlingen 1932 - program till tävlingen

Årstatävlingen 1932-1933, sammanfattning ur bostadsutredningen

Årstatävlingen 1932-1933, sammanfattning ur bostadsutredningen