Utsnitt som visar kartans titel och upphov, från kartblad NO (nordost)
Karta
Upphov: Stockholms fastighetsregisterkontor, Långström, Carl Rickard (1899-1984). Stockholms stadsarkiv

Karta över Stockholms stad i 4 blad år 1934

Karta över Stockholms stad år 1934. Framställd genom fotografisk förminskning av registerkartan. Utgiven av Stockholms fastighetsregisterkontor. Redigerad av C. R. Långström fastighetsregisterförare. Skala 1:10 000. Tryck: Statens reproduktionsantalt 1934.

Karta över Stockholms stad i 4 blad skapades genom en fotografisk förminskning av "Registerkartan". Registerkartan bestod egentligen av 130 kartblad, som här har förminskats, hopfogats och tryckts på 4 kartblad. Kartan blev så förminskad att det är svårt att läsa vissa namn och nummer på de tryckta bladen.

Registerkartan visar gränser och beteckningar ur fastighetsregistret. Den förminskade kartan innehåller bland annat kvartersnamn, tomtnummer, stadsägonummer, namn på församlingar, gator och allmänna områden. Kartan visar även registerkartans bladgränser och bladnummer, utritat i rött.

Öppna de 4 kartbladen och en teckenförklaring till kartan under ”Dokument”. Bladen finns bifogade i både låg- och högupplöst format (150 dpi och 300 dpi). De tecken som är svåra att läsa är oftast otydliga även på de tryckta originalen.

Mer om registerkartan

Den första registerkartan över Stockholms stad skapades under åren 1918-1921 och reviderades åren 1931-1933. På Stockholms stadsarkiv finns en stor mängd blad ur dessa äldre registerkartor. De förvaras i kart- och ritningsarkivet i Stadsarkivet Liljeholmskajen.

Registerkartan är en utmärkt sökingång om du vill hitta äldre fastighetsbeteckningar. En fastighetsbeteckning består av ett kvartersnamn och tomtnummer eller ett traktnamn och stadsägonummer.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad