Framsida till Bihang 15, Stadskollegiets utlåtanden och memorial år 1936
Text

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1936, årgång 4

Förteckningen är ordnad alfabetiskt och efter stadsdelar, i fyra olika förteckningar. Den inleds med ett förord av Paul Magnuson och Adolf Schück från Byggnadsnämndens namnberedning.

Årgång 4 av den officiella förteckningen över ”Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm” togs fram av Byggnadsnämndens namnberedning 1936 och trycktes 1937. 

Serien med förteckningar över gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm ingick i det så kallade Kommunfullmäktigetrycket. Årgång 4 är hämtad ur Stadskollegiets utlåtanden och memorial år 1936, Bihang 15.

Se under "Mer i Stockholmskällan" om du vill läsa fler förteckningar över gator, allmänna platser och kvarter. Den första årgången gavs ut 1933.

Innehåll

Innehållsförteckning, sida 2
Förord, sida 3
Förklaringar, sida 5-6
Karta över Stockholms stadsdelsindelning och församlingar, sida 7
Gator och allmänna platser - Alfabetisk förteckning, sida 9-38
Gator och allmänna platser - Förteckning stadsdelsvis, sida 39-67
Kvarter - Alfabetisk förteckning, sida 69-98
Kvarter - Förteckning stadsdelsvis, sida 99-127

Kommunfullmäktigetrycket?

Från 1863 samlades protokoll, beslut och andra handlingar från stadsfullmäktige och kommunfullmäktige i en tryckt bokserie. Serien kallas numera för Kommunfullmäktigetrycket.

Kommunfullmäktigetrycket åren 1863-2009 finns digitaliserat och sökbart på webben. Se under "Externa länkar". 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1933, årgång 1

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1933, årgång 1

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1934, årgång 2

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1934, årgång 2

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1935, årgång 3

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1935, årgång 3

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1937, årgång 5

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1937, årgång 5

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1938, årgång 6

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1938, årgång 6

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1939, årgång 7

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1939, årgång 7

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1940, årgång 8

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1940, årgång 8

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1941, årgång 9

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1941, årgång 9

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1942, årgång 10

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1942, årgång 10

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1945, årgång 11

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1945, årgång 11

1934 års karta över Stockholm med omgivningar

1934 års karta över Stockholm med omgivningar

1944-års karta "Stockholms stad med förstäder" (hela kartan)

1944-års karta "Stockholms stad med förstäder" (hela kartan)

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

Stockholms gatunamn / Nils-Gustaf Stahre m.fl.

Stockholms gatunamn / Nils-Gustaf Stahre m.fl.

Stockholmskvarter : vad kvartersnamnen berättar / Björn Hasselblad

Stockholmskvarter : vad kvartersnamnen berättar / Björn Hasselblad