Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Uppgift å nya och förändrade gatunamn inom Stockholm enligt Överståthållare-embetets kungörelse den 1 augusti 1885

1885 fick många gator i Stockholm nya namn. Den här skriften är en förteckning över de nya och ändrade gatunamn som Öfverståthållare-Embetet – dåtidens högsta civila förvaltningsmyndighet – bestämt. Skriften är uppdelad i två delar. Den första är en lista över alla nya namn med information om vilket namn gatan hade innan eller den nya sträckning den fått. I del två listas de gamla namnen på gator och platser, där du även kan se vad gatorna och platserna fått för nya namn.

Visste du till exempel att dagens Sergelgatan hette förr Östra Beridaregårdsgatan? Eller att Kungsgatan tidigare hette Östra Hötorgsgatan? 24 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad