Framsida till Bihang 15, Stadskollegiets utlåtanden och memorial år 1942
Text
Författare: Byggnadsnämndens namnberedning. Stockholms stadsarkiv

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1942, årgång 10

Förteckningen är ordnad alfabetiskt och efter stadsdelar, i fyra olika förteckningar. Den inleds med ett förord av Paul Magnuson och Adolf Schück från Byggnadsnämndens namnberedning.

Årgång 10 av den officiella förteckningen över ”Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm” togs fram av Byggnadsnämndens namnberedning 1942 och trycktes 1943. 

Serien med förteckningar över gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm ingick i det så kallade Kommunfullmäktigetrycket. Årgång 10 är hämtad ur Stadskollegiets utlåtanden och memorial år 1942, Bihang 15.

Se under "Mer i Stockholmskällan" om du vill läsa fler förteckningar över gator, allmänna platser och kvarter. Den första årgången gavs ut 1933.

Innehåll

Innehållsförteckning, sida 2
Förord, sida 3
Förklaringar, sida 5-6
Karta över Stockholms stadsdelsindelning och församlingar, sida 7
Gator och allmänna platser - Alfabetisk förteckning, sida 9-40
Gator och allmänna platser - Förteckning stadsdelsvis, sida 41-72
Kvarter - Alfabetisk förteckning, sida (73) 75-107
Kvarter - Förteckning stadsdelsvis, sida 109-146

Kommunfullmäktigetrycket?

Från 1863 samlades protokoll, beslut och andra handlingar från stadsfullmäktige och kommunfullmäktige i en tryckt bokserie. Serien kallas numera för Kommunfullmäktigetrycket.

Kommunfullmäktigetrycket åren 1863-2009 finns digitaliserat och sökbart på webben. Se under "Externa länkar". 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad