Ritning i blyerts på transparent papper. Ritningen visar både fasad och genomskärning med information om material, plan med konstruktion och situationsplan.
Ritning

Ritning till utedass från 1952

Slagsta skolhem öppnade 1911 och rustades upp i början av 1950-talet. Då ritades ett provisoriskt avträde som placerades utanför skolhuset. Den lilla ritningen innehåller många detaljer. Kanske blir du rent av sugen på att bygga ett utedass?

Det tillfälliga utedasset ritades av husbyggnadsavdelningen vid Stockholms fastighetskontor 1952. Ritningen visar både situationsplan, fasad, plan, genomskärning och konstruktion. 

Vi kan bland annat se att det finns 11 sittplatser, läsa oss till att ”lock och sits förses med gångjärn” och att det finns ”plåtränna med fall till kärl”.

Slagsta skol- och småbarnshem 1911-1972

Slagsta skolhem var en internatskola för barn med intellektuell funktionsnedsättning. Skolhemmet invigdes 1911 och stängdes 1972.

Du hittar fler ritningar till Slagsta under ”Mer i Stockholmskällan”, bland annat: situationsplaner 1937-1952, ritningar till ladugård 1927-1928, småbarnshem 1937, ombyggnad av skolhuset 1951-1954 samt yrkesskolhem för äldre flickor och fyra skolhem 1951.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Brunnar, dass och avlopp
Tema

Brunnar, dass och avlopp

En förutsättning för hälsa är rent vatten. Och en förutsättning för rent vatten i en stad är att hålla smutsigt avloppsvatten, toaletter och dricksvatten åtskilda. Kommer avloppsva…

Kartor över Slagsta skol- och småbarnshem 1937-1952 (situationsplaner)

Kartor över Slagsta skol- och småbarnshem 1937-1952 (situationsplaner)

Reglemente, hwarefter Entrepreneuren af afträdes husens renhållning, och afträdes orenlighetens afhemtning och bortförande från husen så i staden som på malmarne, sig hädanefter hafwer at rätta. Gifwit Stockholm then 17 augusti 1784.

Reglemente, hwarefter Entrepreneuren af afträdes husens renhållning, och afträdes orenlighetens afhemtning och bortförande från husen så i staden som på malmarne, sig hädanefter hafwer at rätta. Gifwit Stockholm then 17 augusti 1784.

Ritning till arbetarbostadshus "Gröna gården" från 1854

Ritning till arbetarbostadshus "Gröna gården" från 1854

Ritning till grönsakskällare för Slagsta skola 1953

Ritning till grönsakskällare för Slagsta skola 1953

Ritningar till ladugård vid Slagsta skolhem 1927-1928

Ritningar till ladugård vid Slagsta skolhem 1927-1928

Slagsta skolhem – ritningar till elevhem 1951

Slagsta skolhem – ritningar till elevhem 1951

Slagsta skolhem – ritningar till ombyggnad 1951-1954

Slagsta skolhem – ritningar till ombyggnad 1951-1954

Slagsta skolhem – ritningar till småbarnshem 1937

Slagsta skolhem – ritningar till småbarnshem 1937

Slagsta skolhem – ritningar till yrkesskolhem för flickor 1951

Slagsta skolhem – ritningar till yrkesskolhem för flickor 1951

Slagsta skolhem

Slagsta skolhem

Stockholmsbilder 1939

Stockholmsbilder 1939