Fasadritning i stort format utförd i tusch och akvarell på papper, rådhuset mot öster
Ritning
Arkitekt: Östberg, Ragnar (1866-1945). Stockholms stadsarkiv

Ragnar Östbergs tävlingsförslag till Rådhus ”Mälardrott” 1905 (samlingspost 23 ritningar)

Mälardrotts rådhusritning. Hufvudfasad i skala 1:100. [Med guldsignatur:] Mälardrott.

Arkitekten Ragnar Östbergs förslag till Rådhus ”Mälardrott” från andra rådhustävlingen 1905. Det tänkta rådhuset skulle ligga på den plats där Stadshuset senare byggdes, på Hantverkargatan i kvarteret Eldkvarnen.

Serien innehåller 23 översiktsritningar (ursprungligen 24, en saknas). Det är planer, sektioner, fasader samt ett antal visioner av Rådhuset i blandteknik. Ritningarna är inte daterade eller signerade med Östbergs namn, utan med "Mälardrott" guldsignatur i övre vänster hörn.

Ragnar Östbergs rådhus blev aldrig verklighet. Efter flera turer beslutades 1908 att istället bygga ett stadshus på Hantverkargatan och ett rådhus på Scheelegatan (i kvarteret Fruktkorgen). Ragnar Östberg blev ansvarig arkitekt för Stadshuset och Carl Westman för Rådhuset.

Du öppnar ritningarna under Dokument, välj "Visa fler" för att få fram samtliga bifogade filer.  Under "Mer i Stockholmskällan" finns även länkar till 23 enskilda poster för ritningarna, med bildfiler i högre upplösning (300 dpi). Där finns även länk till Östbergs rådhusförslag från 1902 samt uppmätningsritningar av det färdigbyggda Stadshuset

Lång process och stort ritningsarkiv

Det definitiva beslutet att börja bygga Stadshuset i kvarteret Eldkvarnen togs 1911. Flera år före beslutet hade Ragnar Östberg gjort olika förslag till rådhus, och sedan till stadshus, på platsen. Östbergs förslag till Rådhus från 1902 och "Mälardrott" från 1905 är sådana exempel.

Förslaget ”Mälardrott” ingår i Stadshusnämndens arkiv, tillsammans med över 7000 ritningar och skisser från bygget av Stockholms stadshus. Stadshuset uppfördes mellan 1912-1923 och arbetet med att rita byggnaden pågick parallellt med byggandet. I arkivet finns möjlighet att följa projektet från idé till genomförande – med start i rådhusförslag från 1902 fram till 1923 års uppmätningsritningar över det färdigbyggda Stadshuset.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad