Ritning i blandteknik där en vision av ett rådhus tecknats in i tusch på ett fotografi
Ritning
Arkitekt: Östberg, Ragnar (1866-1945). Stockholms stadsarkiv

Ragnar Östbergs tävlingsförslag Rådhus ”Mälardrott” 1905, perspektiv från söder

Mälardrotts rådhusritning. ”Perspektiv af byggnaden sedd från Södra landet”, [plansch] 21. [Med guldsignatur:] ”Mälardrott”. [Ritningstiteln är från arkivförteckningen.]

Arkitekten Ragnar Östbergs förslag till Rådhus ”Mälardrott” från andra rådhustävlingen 1905. Fotografi med vy över Riddarfjärden och Östbergs vision av Rådhuset, sett från sydväst. Han har tecknat in Rådhuset – i tusch, blyerts och akvarell – på ett riktigt fotografi.

Förslaget innehåller tjugotre ritningar (ursprungligen 24, en saknas). Det är översiktsritningar i form av planer, sektioner, fasader samt ett antal visioner av Rådhuset i blandteknik (skiss på foto). Under ”Mer i Stockholmskällan” finns länkar till övriga ritningar i serien. Där finns också länk till ett tidigare rådhusförslag av Östberg, från 1902.

Rådhus – stadshus

Ragnar Östbergs rådhus blev aldrig verklighet. Efter flera turer beslutades 1908 att istället bygga ett stadshus på Hantverkargatan och ett rådhus på Scheelegatan (i kvarteret Fruktkorgen). Ragnar Östberg blev ansvarig arkitekt för Stadshuset och Carl Westman för Rådhuset.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad