Ritning i tusch och akvarell på papper
Ritning
Arkitekt: Östberg, Ragnar (1866-1945). Stockholms stadsarkiv

Ragnar Östbergs tävlingsförslag Rådhus ”Mälardrott” 1905, sektioner och planer tornet

Mälardrotts rådhusritning. Sektioner i tornet o plenisalen. Plan af arkivvåningen. Planer af tornet. PL 14. [Med guldsignatur:] ”Mälardrott”.

Arkitekten Ragnar Östbergs förslag till Rådhus ”Mälardrott” från andra rådhustävlingen 1905. Sektionsritningen visar tornet i genomskärning – med olika vertikala snitt – så att vi kan ”titta in” i plenisalens inre. Det tänkta rådhuset skulle ligga på den plats där Stadshuset senare byggdes, på Hantverkargatan i kvarteret Eldkvarnen.

Vi ser tre sektioner: genom plenisalen mot söder och mot norr samt plenisalen mot öster med tornets olika våningar. Utbyggnaden från plenisalen var tänkt som vigselrum. Ritningen innehåller också planer av tornet från olika höjd, den högra planen visar tre olika nivåer och den vänstra en tornvåning för arkivhandlingar.

Förslaget innehåller tjugotre ritningar (ursprungligen 24, en saknas). Det är översiktsritningar i form av planer, sektioner, fasader samt ett antal visioner av Rådhuset i blandteknik (skiss på foto). Under ”Mer i Stockholmskällan” finns länkar till övriga ritningar i serien. Där finns också länk till ett tidigare rådhusförslag av Östberg, från 1902.

Rådhus – stadshus

Ragnar Östbergs rådhus blev aldrig verklighet. Efter flera turer beslutades 1908 att istället bygga ett stadshus på Hantverkargatan och ett rådhus på Scheelegatan (i kvarteret Fruktkorgen). Ragnar Östberg blev ansvarig arkitekt för Stadshuset och Carl Westman för Rådhuset.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad