Planritning i tusch på papper
Ritning
Arkitekt: Östberg, Ragnar (1866-1945). Stockholms stadsarkiv

Ragnar Östbergs tävlingsförslag Rådhus ”Mälardrott” 1905, planritning 1 tr.

Mälardrotts rådhusritning. Plan af våningen 1 tr upp. PL 4. [Med guldsignatur:] ”Mälardrott”.

Arkitekten Ragnar Östbergs förslag till Rådhus ”Mälardrott” från andra rådhustävlingen 1905. Ritningen visar plan av våningen en trappa upp. Det tänkta rådhuset skulle ligga på den plats där Stadshuset senare byggdes, på Hantverkargatan i kvarteret Eldkvarnen.

På ritningen står beskrivning av rummens funktion och utmed byggnadens sidor står vilken verksamhet rummen hör till. Våningen innehåller rum för magistratens och rådhusrättens första avdelning (i östra längan längst ner på ritningen), rådhusrättens tredje och fjärde avdelning (i södra längan), rådhusrättens femte och sjätte avdelning (i norra längan) och reservrättegångsavdelning (i västra längan). Det är bland annat flera domsalar, överläggningsrum och rum för vittnen. Magistratens plenisal och rum för vigsel ligger i tornet, i sydöstra hörnet. I byggnadens mitt ligger en stor centralhall. Mellan de två öppna gårdarna finns sessionsrum för tryckfrihetsjury och rum för pressen.

Förslaget innehåller tjugotre ritningar (ursprungligen 24, en saknas). Det är översiktsritningar i form av planer, sektioner, fasader samt ett antal visioner av Rådhuset i blandteknik (skiss på foto). Under ”Mer i Stockholmskällan” finns länkar till övriga ritningar i serien. Där finns också länk till ett tidigare rådhusförslag av Östberg, från 1902.

Rådhus – stadshus

Ragnar Östbergs rådhus blev aldrig verklighet. Efter flera turer beslutades 1908 att istället bygga ett stadshus på Hantverkargatan och ett rådhus på Scheelegatan (i kvarteret Fruktkorgen). Ragnar Östberg blev ansvarig arkitekt för Stadshuset och Carl Westman för Rådhuset.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad