Planritning i tusch på papper
Ritning
Arkitekt: Östberg, Ragnar (1866-1945). Stockholms stadsarkiv

Ragnar Östbergs tävlingsförslag Rådhus ”Mälardrott” 1905, planritning bottenvåning

Mälardrotts rådhusritning. Plan af bottenvåningen. PL 3. [Med guldsignatur:] ”Mälardrott”.

Arkitekten Ragnar Östbergs förslag till Rådhus ”Mälardrott” från andra rådhustävlingen 1905. Ritningen visar plan av bottenvåningen. Det tänkta rådhuset skulle ligga på den plats där Stadshuset senare byggdes, på Hantverkargatan i kvarteret Eldkvarnen.

På ritningen står beskrivning av rummens funktion och utmed byggnadens sidor står vilken verksamhet rummen hör till. Det är till förmyndarkammaren och rådhusrättens första avdelning (i byggnadens södra och västra länga), rådhusrättens andra avdelning (i norra längan) och allmänna åklagare samt aktuariekontoret och centralarkivet (i östra längan). Huvudentrén ligger mitt i den östra längan, nederst på ritningen. Entrén leder vidare genom en glastäckt innergård med en stor trappa, som går upp till centralhallen på nästa våning. I byggnadens mitt, under den centrala hallen, ligger ett allmänt kapprum. I byggnadens västra del finns två öppna innergårdar.

Förslaget innehåller tjugotre ritningar (ursprungligen 24, en saknas). Det är översiktsritningar i form av planer, sektioner, fasader samt ett antal visioner av Rådhuset i blandteknik (skiss på foto). Under ”Mer i Stockholmskällan” finns länkar till övriga ritningar i serien. Där finns också länk till ett tidigare rådhusförslag av Östberg, från 1902.

Rådhus – stadshus

Ragnar Östbergs rådhus blev aldrig verklighet. Efter flera turer beslutades 1908 att istället bygga ett stadshus på Hantverkargatan och ett rådhus på Scheelegatan (i kvarteret Fruktkorgen). Ragnar Östberg blev ansvarig arkitekt för Stadshuset och Carl Westman för Rådhuset.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad