Plan- och sektionsritning i tusch och akvarell på papper
Ritning
Arkitekt: Östberg, Ragnar (1866-1945). Stockholms stadsarkiv

Ragnar Östbergs tävlingsförslag Rådhus ”Mälardrott” 1905, tillägg fullständigt fängelse, sektion plan och plan entresolvåning

Mälardrotts rådhusritning. Alternativ till fullständigt fängelse. Plan af entrisolering öfver bottenvåningen. Sektion i P-Q. PL 25. [Med guldsignatur:] ”Mälardrott”.

Ritningen innehåller en plan och en sektion. Planen visar en lägre halvvåning 1 ½ trappa upp, som bara upptar en del av byggnaden och främst innehåller fängelseceller. Sektionsritningen visar byggnaden i genomskärning, så att vi kan ”titta in” i delar av byggnadens inre. Här visas ett vertikalt snitt genom byggnadens fängelsedel. Det finns en rastgård för fångar högst upp i mittersta längan.

Förslaget innehåller tjugotre ritningar (ursprungligen 24, en saknas). Det är översiktsritningar i form av planer, sektioner, fasader samt ett antal visioner av Rådhuset i blandteknik (skiss på foto). Under ”Mer i Stockholmskällan” finns länkar till övriga ritningar i serien. Där finns också länk till ett tidigare rådhusförslag av Östberg, från 1902.

Rådhus – stadshus

Ragnar Östbergs rådhus blev aldrig verklighet. Efter flera turer beslutades 1908 att istället bygga ett stadshus på Hantverkargatan och ett rådhus på Scheelegatan (i kvarteret Fruktkorgen). Ragnar Östberg blev ansvarig arkitekt för Stadshuset och Carl Westman för Rådhuset.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad