Planritning i tusch och akvarell på papper
Ritning
Arkitekt: Östberg, Ragnar (1866-1945). Stockholms stadsarkiv

Ragnar Östbergs tävlingsförslag Rådhus ”Mälardrott” 1905, tillägg fullständigt fängelse, plan källar- och bottenvåning

Mälardrotts rådhusritning. Tilläggsförslag inrymmande fullständigt fängelse. Plan av källarvåningen. Plan av bottenvåningen. PL 24. [Med guldsignatur:] ”Mälardrott”.

Arkitekten Ragnar Östbergs förslag till Rådhus ”Mälardrott” från andra rådhustävlingen 1905. Ritningen visar planer över fängelse i byggnadens västra delar. Det är källar- och bottenvåning, med bland annat fängelseceller, rum för fångknektar, kokerska, kök, badrum och tvättstuga. Det finns också flera bostäder. På källarvåningen ligger bostäder för vaktmästare och förste konstapel samt kasernrum för vakter. På bottenvåningen finns fängelsedirektörens bostad, som är större och innehåller arbetsrum, förmak (mindre salong), sal, sovrum, kök med pigkammare och serveringsrum. Pigkammare kallades ett bostadsrum för tjänsteflicka (förr kallad ”piga”) som arbetade med hushållssysslor, exempelvis att laga mat och tvätta.

Förslaget innehåller tjugotre ritningar (ursprungligen 24, en saknas). Det är översiktsritningar i form av planer, sektioner, fasader samt ett antal visioner av Rådhuset i blandteknik (skiss på foto). Under ”Mer i Stockholmskällan” finns länkar till övriga ritningar i serien. Där finns också länk till ett tidigare rådhusförslag av Östberg, från 1902.

Rådhus – stadshus

Ragnar Östbergs rådhus blev aldrig verklighet. Efter flera turer beslutades 1908 att istället bygga ett stadshus på Hantverkargatan och ett rådhus på Scheelegatan (i kvarteret Fruktkorgen). Ragnar Östberg blev ansvarig arkitekt för Stadshuset och Carl Westman för Rådhuset.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad