Planritning i tusch på papper
Ritning
Arkitekt: Östberg, Ragnar (1866-1945). Stockholms stadsarkiv

Ragnar Östbergs tävlingsförslag Rådhus ”Mälardrott” 1905, planritning 2 tr.

Mälardrotts rådhusritning. Plan af våningen 2 tr upp. PL 6. [Med guldsignatur:] ”Mälardrott”.

Arkitekten Ragnar Östbergs förslag till Rådhus ”Mälardrott” från andra rådhustävlingen 1905. Ritningen visar plan av våningen två trappor upp. Det tänkta rådhuset skulle ligga på den plats där Stadshuset senare byggdes, på Hantverkargatan i kvarteret Eldkvarnen.

På ritningen finns beskrivning av rummens funktion. Våningen innehåller främst olika ämbetsrum (tjänsterum/kontor) och expeditioner för rådhusrättens tredje, fjärde, femte och sjätte avdelning och reservrättegångsavdelning. Det finns också rum för magistratens och rådhusrättens första avdelning, med bland annat läktare till plenisalen och ”brandfri lokal” för arkiv.

Förslaget innehåller tjugotre ritningar (ursprungligen 24, en saknas). Det är översiktsritningar i form av planer, sektioner, fasader samt ett antal visioner av Rådhuset i blandteknik (skiss på foto). Under ”Mer i Stockholmskällan” finns länkar till övriga ritningar i serien. Där finns också länk till ett tidigare rådhusförslag av Östberg, från 1902.

Rådhus – stadshus

Ragnar Östbergs rådhus blev aldrig verklighet. Efter flera turer beslutades 1908 att istället bygga ett stadshus på Hantverkargatan och ett rådhus på Scheelegatan (i kvarteret Fruktkorgen). Ragnar Östberg blev ansvarig arkitekt för Stadshuset och Carl Westman för Rådhuset.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad