Ritning i tusch och akvarell på papper
Ritning
Arkitekt: Östberg, Ragnar (1866-1945). Stockholms stadsarkiv

Ragnar Östbergs tävlingsförslag Rådhus ”Mälardrott” 1905, sektionsritning E–F

Mälardrotts rådhusritning. Sektion i E–F. PL 9. [Med guldsignatur:] ”Mälardrott”.

Arkitekten Ragnar Östbergs förslag till Rådhus ”Mälardrott” från andra rådhustävlingen 1905. Sektionsritningen visar byggnaden i genomskärning – med ett vertikalt snitt – så att vi kan ”titta in” i delar av byggnadens inre. Det tänkta rådhuset skulle ligga på den plats där Stadshuset senare byggdes, på Hantverkargatan i kvarteret Eldkvarnen.

Här är sektion genom östra partiet, med tornet till vänster. En trappa upp i tornet ligger magistratens plenisal, på bottenvåningen under ligger entréhallen med trappa upp till salen. Porten i längans mitt leder till den glastäckta innergården. Under ”Dokument” finns också en planritning att jämföra med, där sektionernas skärning genom byggnaden ritats ut i blått.

Förslaget innehåller tjugotre ritningar (ursprungligen 24, en saknas). Det är översiktsritningar i form av planer, sektioner, fasader samt ett antal visioner av Rådhuset i blandteknik (skiss på foto). Under ”Mer i Stockholmskällan” finns länkar till övriga ritningar i serien. Där finns också länk till ett tidigare rådhusförslag av Östberg, från 1902.

Rådhus – stadshus

Ragnar Östbergs rådhus blev aldrig verklighet. Efter flera turer beslutades 1908 att istället bygga ett stadshus på Hantverkargatan och ett rådhus på Scheelegatan (i kvarteret Fruktkorgen). Ragnar Östberg blev ansvarig arkitekt för Stadshuset och Carl Westman för Rådhuset.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad