Utklippt tidningsannons med text och tecknad bild av tre män som reser en husvägg och en pojke som tittar på.
Text

Annons för småstugor från 1935

”Vad 1982 Stockholmare lyckats utföra tidigare, kan också ni klara”. Pressklipp av annons för Stockholms stads trädgårdsstäder, Småstugebyrån vid Stockholms stads fastighetskontor år 1935. Annonsen har en tecknad bild på tre män som tillsammans rester en husvägg och en pojke som tittar på.

Mer om småstugor

Den kommunala bostadspolitiska satsningen på småstugor skulle skapa möjlighet för arbetare och lägre tjänstemän att flytta till ett eget hus. Genom att husbyggaren gick in med eget arbete som insats – och byggde huset själv – gavs lån utan kontantinsats. I lånet ingick byggnadsmaterial och arbetsledning. Typritningar till småstugorna togs fram vid Småstugebyrån (/Egnahemsbyrån) under ledning av arkitekt Edvin Engström.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Annons för Småstugebyrån från 1934

Annons för Småstugebyrån från 1934

Annons för Småstugebyrån från 1939

Annons för Småstugebyrån från 1939

Annons för Småstugebyrån ur pressklipp 1934-1939

Annons för Småstugebyrån ur pressklipp 1934-1939

Annons för småstugor från 1934

Annons för småstugor från 1934

Annons för småstugor från 1936

Annons för småstugor från 1936

Litet bo jag sätta vill

Litet bo jag sätta vill

Resning av väggar till hus i kvarteret Skafthålsyxan 11 i Ängbys småstugeområde

Resning av väggar till hus i kvarteret Skafthålsyxan 11 i Ängbys småstugeområde

Resning av väggblock i husbygge i småstugeområde

Resning av väggblock i husbygge i småstugeområde

Resning av väggblock till hus i Svedmyras småstugeområde

Resning av väggblock till hus i Svedmyras småstugeområde

Ritning för tillbyggnad av familjen Jersilds småstuga i Norra Ängby 1942

Ritning för tillbyggnad av familjen Jersilds småstuga i Norra Ängby 1942

Ritning till småstuga i Olovslund från 1927

Ritning till småstuga i Olovslund från 1927

Småstugebyggarna tar matrast under schaktningsarbetet. Tallkrogen 1935.

Småstugebyggarna tar matrast under schaktningsarbetet. Tallkrogen 1935.

Stockholms stads småstugebygge 1935

Stockholms stads småstugebygge 1935

Stockholms stads småstugebyggen 1927-1937 : data och bilder sammanställda till Stockholms småstugeföreningars 10-årsjubileum i Stadshuset den 2 oktober 1937

Stockholms stads småstugebyggen 1927-1937 : data och bilder sammanställda till Stockholms småstugeföreningars 10-årsjubileum i Stadshuset den 2 oktober 1937

Vägen till eget hem : Stockholms stads småstugeverksamhet

Vägen till eget hem : Stockholms stads småstugeverksamhet

Väggarna reses - stomresning till hus i kvarteret Viktdosan 8 i Ängbys småstugeområde

Väggarna reses - stomresning till hus i kvarteret Viktdosan 8 i Ängbys småstugeområde