Utklippt tidningsannons med text och tecknad bild av tre män som reser en husvägg och en pojke som tittar på.
Text
Författare: Småstugebyrån, Stockholms stads fastighetskontor. Stockholms stadsarkiv

Annons för småstugor från 1935

”Vad 1982 Stockholmare lyckats utföra tidigare, kan också ni klara”. Pressklipp av annons för Stockholms stads trädgårdsstäder, Småstugebyrån vid Stockholms stads fastighetskontor år 1935. Annonsen har en tecknad bild på tre män som tillsammans rester en husvägg och en pojke som tittar på.

Mer om småstugor

Den kommunala bostadspolitiska satsningen på småstugor skulle skapa möjlighet för arbetare och lägre tjänstemän att flytta till ett eget hus. Genom att husbyggaren gick in med eget arbete som insats – och byggde huset själv – gavs lån utan kontantinsats. I lånet ingick byggnadsmaterial och arbetsledning. Typritningar till småstugorna togs fram vid Småstugebyrån (/Egnahemsbyrån) under ledning av arkitekt Edvin Engström.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad