Utklippt tidningsannons på gulnat papper med två foton, ena sovande man andra familj som bygger på småstuga tillsammans
Text
Författare: Småstugebyrån, Stockholms stads fastighetskontor. Stockholms stadsarkiv

Annons för Småstugebyrån ur pressklipp 1934-1939

”Hur vill Ni tillbringa semestern? så här? … eller så här!!”. Pressklipp av annons för Småstugebyrån vid Stockholms stads fastighetskontor. Annonsen visar två fotografier. På det ena fotot sitter en kostymklädd man i en solstol, han har händerna i fickorna och ser ut att sova. På det andra fotot arbetar en familj tillsammans (pappa, mamma, son och dotter) med att langa upp takplattor till en småstuga. Odaterad annons, troligen från 1939.

Mer om småstugor

Den kommunala bostadspolitiska satsningen på småstugor skulle skapa möjlighet för arbetare och lägre tjänstemän att flytta till ett eget hus. Genom att husbyggaren gick in med eget arbete som insats – och byggde huset själv – gavs lån utan kontantinsats. I lånet ingick byggnadsmaterial och arbetsledning. Typritningar till småstugorna togs fram vid Småstugebyrån (/Egnahemsbyrån) under ledning av arkitekt Edvin Engström.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad