Foto

Resning av väggblock till hus i Svedmyras småstugeområde