Foto

Väggarna reses - stomresning till hus i kvarteret Viktdosan 8 i Ängbys småstugeområde