Utklippt gulnad tidningsannons med tecknad bild av barn, kvinna och husbygge samt text
Text
Författare: Småstugebyrån, Stockholms stads fastighetskontor. Stockholms stadsarkiv

Annons för Småstugebyrån från 1939

”Använd semestern till att börja bygga en småstuga”. Pressklipp av annons för Stockholms stads småstugebyrå från 1939. Annonsen har en tecknad bild med två barn som bär en bräda och en kvinna som dukat upp mat i det fria. I bakgrunden syns flera personer som reser husväggar till en småstuga. I annonsen listas tre argument för att semestern ska användas till småstugebygge: självbyggare skulle samtidigt bygga upp hälsa och krafter, få avkoppling samt glädjen av ett lägga grunden till ett eget hem. 

Mer om småstugor

Den kommunala bostadspolitiska satsningen på småstugor skulle skapa möjlighet för arbetare och lägre tjänstemän att flytta till ett eget hus. Genom att husbyggaren gick in med eget arbete som insats – och byggde huset själv – gavs lån utan kontantinsats. I lånet ingick byggnadsmaterial och arbetsledning. Typritningar till småstugorna togs fram vid Småstugebyrån (/Egnahemsbyrån) under ledning av arkitekt Edvin Engström.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad