Text

Stockholms stads småstugebygge 1935

Läs om 1935 års planerade byggen av småstugor i stadsdelarna Norra Ängby och Tallkrogen. Stockholms stads småstugebyrå (Småa) gav årligen ut en informationsbroschyr med områdesplaner och typritningar för planerade byggen. Häftet är 11 sidor och även illustrerat med fotografier.

Småstugebyrån bildades 1927 som en avdelning inom Stockholms stads fastighetskontor. Arbetare med många barn och med en blygsam men någorlunda säker inkomst, skulle få möjlighet att skaffa en egen småstuga. Ägarna deltog själva i byggandet av husen – på så vis hölls kostnaderna nere.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Nödbostäder, barnrikehus och småstugor
Tema

Nödbostäder, barnrikehus och småstugor

Stockholm har under nästan hela sin historia varit en plats som människor har flyttat till. Många har sökt sig till staden i hopp om en ny framtid. Under 1800-talet ökade inflyttni…

Stockholms stads småstugebygge 1938

Stockholms stads småstugebygge 1938