Utklippt gulnad tidningsannons med text och bild av grupp med glada barn med småstugor i bakgrunden
Text
Författare: Småstugebyrån, Stockholms stads fastighetskontor. Stockholms stadsarkiv

Annons för småstugor från 1936

”Barnen ska trivas. Bygg en småstuga!”. Annons med bild av en grupp barn, både flickor och pojkar, i naturmiljö med två småstugor i bakgrunden. I texten står bland annat om "barnens trevnad": "Vilket kapital ligger ej däri att deras berättigade krav på sol, luft och utrymme tillgodoses." Pressklipp av annons för Stockholms stads trädgårdsstäder, Småstugebyrån vid Stockholms stads fastighetskontor år 1936.

Mer om småstugor

Den kommunala bostadspolitiska satsningen på småstugor skulle skapa möjlighet för arbetare och lägre tjänstemän att flytta till ett eget hus. Genom att husbyggaren gick in med eget arbete som insats – och byggde huset själv – gavs lån utan kontantinsats. I lånet ingick byggnadsmaterial och arbetsledning. Typritningar till småstugorna togs fram vid Småstugebyrån (/Egnahemsbyrån) under ledning av arkitekt Edvin Engström.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad