Ritning i tusch på transparent väv som visar fasader och sektion av skolhuset
Ritning
Arkitekt: Sjöberg, Gustaf (1837-1897). Stockholms stadsarkiv

Ritningar till Högre Lärarinneseminariet och Normalskolan för flickor på Östermalm 1870

Högre lärarinneseminarium i Stockholm (HLS) var en statlig högre lärarutbildning för kvinnor 1861-1943. Normalskolan för flickor var en övningsskola, knuten till Lärarinneseminariet 1864-1943. Där gick ett antal flickklasser som de blivande lärarinnorna fick praktisk träning i att undervisa. Skolbyggnaden på Riddargatan 5 ritades av Gustaf Sjöberg 1870. Seminariet och Normalskolan flyttade in i det nybyggda huset 1871. Innan dess låg lokalerna på Sergelgatan 1.

Skolan hette inledningsvis Seminarium för bildandet af Lärarinnor. Första föreståndare var pedagogen Hilda Elfving. Från början utbildades lärarinnor till de högre flickskolorna. Senare gav examen även kompetens för undervisning på kommunala skolor och som ämneslärare vid samrealskola, högre samläroverk och flickläroverk. Samläroverk och samrealskolor var öppna för både flickor och pojkar. 

Lärarinneseminariet spelade en viktig roll i kampen för kvinnors rätt till jämställd utbildning. Det var den första statliga högre utbildning som var öppen för kvinnor. Här tog bland annat Selma Lagerlöf, Alice Tegnér, Anna Sandström och Anna Whitlock examen.

Vad hände sen i huset?

Efter 1943 har en rad olika skolverksamheter avlöst varandra i byggnaden, bland annat Högre allmänna läroverket Statens Normalskola, Småskoleseminariet, Arkitektursektionen KTH, Förskollärarlinjen och Bergs Reklamskola.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad