Ritning i tusch på transparent väv som visar fasader och sektion av skolhuset
Ritning

Ritningar till Högre Lärarinneseminariet och Normalskolan för flickor på Östermalm 1870

Högre lärarinneseminarium i Stockholm (HLS) var en statlig högre lärarutbildning för kvinnor 1861-1943. Normalskolan för flickor var en övningsskola, knuten till Lärarinneseminariet 1864-1943. Där gick ett antal flickklasser som de blivande lärarinnorna fick praktisk träning i att undervisa. Skolbyggnaden på Riddargatan 5 ritades av Gustaf Sjöberg 1870. Seminariet och Normalskolan flyttade in i det nybyggda huset 1871. Innan dess låg lokalerna på Sergelgatan 1.

Skolan hette inledningsvis Seminarium för bildandet af Lärarinnor. Första föreståndare var pedagogen Hilda Elfving. Från början utbildades lärarinnor till de högre flickskolorna. Senare gav examen även kompetens för undervisning på kommunala skolor och som ämneslärare vid samrealskola, högre samläroverk och flickläroverk. Samläroverk och samrealskolor var öppna för både flickor och pojkar. 

Lärarinneseminariet spelade en viktig roll i kampen för kvinnors rätt till jämställd utbildning. Det var den första statliga högre utbildning som var öppen för kvinnor. Här tog bland annat Selma Lagerlöf, Alice Tegnér, Anna Sandström och Anna Whitlock examen.

Vad hände sen i huset?

Efter 1943 har en rad olika skolverksamheter avlöst varandra i byggnaden, bland annat: Högre allmänna läroverket Statens Normalskola, Småskoleseminariet, Arkitektursektionen KTH, Förskollärarlinjen och Bergs Reklamskola. Sedan 1990 hör huset till Hillelskolan, som är en judisk grundskola. På 2010-talet skedde en ombyggnad av fastigheten till ett center för judiskt kultur- och utbildning kallat "Bajit". Huvudbyggnaden utmed Riddargatan bevarades men sammanbyggdes med ett nytt hus inåt gården, ritat av Aleksander Wolodarski.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Alice Tegner spelar och unga flickor sjunger på Sångens Dag.

Alice Tegner spelar och unga flickor sjunger på Sångens Dag.

Bör kvinnor få politisk rösträtt? – synpunkter från Anna Whitlock 1906

Bör kvinnor få politisk rösträtt? – synpunkter från Anna Whitlock 1906

Fd Högre Lärarinneseminariet, Riddargatan 5 (Riddaren 6), Östermalm

Fd Högre Lärarinneseminariet, Riddargatan 5 (Riddaren 6), Östermalm

Realism i undervisning eller språkkunskap och bildning/ av Anna Sandström (pseudonym: Uffe)

Realism i undervisning eller språkkunskap och bildning/ av Anna Sandström (pseudonym: Uffe)

Riddargatan 5. Förskoleseminarium, tidigare Högre Lärarinneseminariet

Riddargatan 5. Förskoleseminarium, tidigare Högre Lärarinneseminariet

Ritning till Tysta skolan från 1895 – skola för döva barn

Ritning till Tysta skolan från 1895 – skola för döva barn

Ritningar till Anna Sandströms skola 1906 (senare Tyska skolan)

Ritningar till Anna Sandströms skola 1906 (senare Tyska skolan)

Selma Lagerlöf med seminarieelever - Högre lärarinneseminariet 1936

Selma Lagerlöf med seminarieelever - Högre lärarinneseminariet 1936

Selma Lagerlöfs examensskrivning - Högre lärarinneseminariet VT 1885

Selma Lagerlöfs examensskrivning - Högre lärarinneseminariet VT 1885

Skola för barn med intellektuell funktionsnedsättning - ritningar till "Skolan för sinnesslöa barn" 1875-1878

Skola för barn med intellektuell funktionsnedsättning - ritningar till "Skolan för sinnesslöa barn" 1875-1878