Karikatyr av Anna Whitlock, 1916
Bildkonst

Karikatyr av Anna Whitlock

En karikatyrteckning föreställandes Anna Whitlock. Teckningen är målad av Agne Svensson som en del i ett specialarbete på Whitlockska samskolan. I samma specialarbete finns en mängd andra karikatyrer, vilka tros föreställa lärare på skolan.

Anna Whitlock grundade år 1878 Whitlockska samskolan i Stockholm, i samarbete med Ellen Key. Hon var även en utan förgrundsgestalterna i den svenska rösträttsrörelsen, och var bland annat under två perioder ordförande för Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anna Whitlock 1852-1930

Anna Whitlock 1852-1930

Bör kvinnor få politisk rösträtt? – synpunkter från Anna Whitlock 1906

Bör kvinnor få politisk rösträtt? – synpunkter från Anna Whitlock 1906

Firande av kvinnans rösträtt!

Firande av kvinnans rösträtt!

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

Porträtt av Anna Whitlock vid sitt skrivbord.

Porträtt av Anna Whitlock vid sitt skrivbord.