Karikatyr av Anna Whitlock, 1916
Bildkonst
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Karikatyr av Anna Whitlock

En karikatyrteckning föreställandes Anna Whitlock. Teckningen är målad av Agne Svensson som en del i ett specialarbete på Whitlockska samskolan. I samma specialarbete finns en mängd andra karikatyrer, vilka tros föreställa lärare på skolan.

Anna Whitlock grundade år 1878 Whitlockska samskolan i Stockholm, i samarbete med Ellen Key. Hon var även en utan förgrundsgestalterna i den svenska rösträttsrörelsen, och var bland annat under två perioder ordförande för Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad