Omslagsbild Anna Whitlock
Litteraturtips
Författare: Björklund, Sigrid . Stockholms stadsbibliotek

Anna Whitlock, en svensk märkeskvinna / Sigrid Björklund

Pedagogen, journalisten och politikern Anna Whitlock föddes i Stockholm år 1852. Hon var en av de drivande i den svenska kvinnorörelsen och medlem i bland annat Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, Föreningen för socialt arbete och matkooperativet Svenska hem.

1878 startade hon Whitlocks skola för flickor, senare Whitlockska samskolan. 1913 flyttade verksamheten in i nybyggda lokaler på Eriksbergsgatan 8. Anna Whitlock genomförde en egen pedagogik som till exempel innebar små klasser och valfri religionsundervisning samt en kombination av teori och praktik.

Det var meningen att denna bok skulle bli en biografi med Anna Whitlocks egna ord om sitt liv, men hon avled efter det första kapitlet som avhandlar barn- och ungdomsåren. De tre följande kapitlen beskriver skolverksamheten, engagemanget i kvinnorörelsen och privatlivet. Boken avslutas med ett personregister. 159 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad