Litteraturtips

Okänt Stockholm : en antologi / [utgiven av] Per Anders Fogelström

Per Anders Fogelström har här sammanställt och kommenterat en mängd artiklar som handlar om Stockholm och invånarnas liv under 1800-talet. Ta del av egna berättelser från en livstidsfånge och barnen på Frimurarbarnhuset. Läs om hög dödlighet, smutsiga gator, trånga bostäder, tuffa skolår, hemska sjukdomar, olyckliga prostituerade och mycket mera. 206 sidor.

Innehåll
Olof Arvid Stridsberg, Innan snuskets herravälde bröts
Erik Wilhelm Wretlind, Stockholm – skräcksiffrornas stad
Agnes Lagerstedt, Hem, ljuva hem
Knut Tengdahl, På hotell Prins Gustaf
Sven August Svensson, En hyrkusk-berättelse
Carl Nathanael Carlesson, Sotarna bildar fackförening
Knut Tengdahl, På nybygge
Moritz Marcus, En dam av ädel vandel
Vincent Granfelt, Skruvstolens folk
August Stenberg, Bland prinsens brandgossar
Ur hälsopolisens rapporter
Adolf Hellander, En mördare grips
Per Vilhelm Lundgren, Ur en livstidsfånges självbiografi
Elsa Borg, Missionsarbete i Vita bergen
Oscar Frithiof Wahlström, En blomsterflicka
Johan Jolin, Min första skolgång
Frimurarbarn berättar
Fredrik Lindholm, På bolagskrogen
Anna Carlström, Värdshusvärdinnan berättar
Okänd, Gatutärnor
Fyra visor:
   Okänd, Studentkonserten i Stockholm
   Karl August Frisk, Mordet å Kommendörsgatan
   August Hallner, Struntqvistens tryckeri
   Kalle Broling (?), Eira-visan
Magnus Huss, Besök på Danviks dårhus
Carl Edmund Wenström, Koleran
Gustaf Nerman, Barndomsår – och koleraår
August Stenberg, Dihlströms inrättning

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Arbetarbostadsbolaget Stockholms arbetarehem : dess förhistoria och utveckling / av Agnes Lagerstedt

Arbetarbostadsbolaget Stockholms arbetarehem : dess förhistoria och utveckling / av Agnes Lagerstedt

Berättelse om hälsopolisens i Stockholm verksamhet 1878-1928 / under ledning av Magnus Herrlin ; utarbetad av Hälsopolisens personal

Berättelse om hälsopolisens i Stockholm verksamhet 1878-1928 / under ledning av Magnus Herrlin ; utarbetad av Hälsopolisens personal

En gammal Stockholmares hågkomster från stad och skola av Olof Arvid Stridsberg

En gammal Stockholmares hågkomster från stad och skola av Olof Arvid Stridsberg

En gammal lifstidsfånges själfbiografi : öfversedd och fullständigad samt barnavårdare tillegnad / av Per Vilhelm Lundgren; Sigfrid Wieselgren [medarbetare]

En gammal lifstidsfånges själfbiografi : öfversedd och fullständigad samt barnavårdare tillegnad / av Per Vilhelm Lundgren; Sigfrid Wieselgren [medarbetare]

Hofpredikantens minnen : ur en gammal stockholmsk själasörjares anteckningar / [Carl Edmund Wenström]

Hofpredikantens minnen : ur en gammal stockholmsk själasörjares anteckningar / [Carl Edmund Wenström]

Material till bedömande af hamnarbetarnes i Stockholm lefnadsförhållanden : insamladt / af Knut A. Tengdahl

Material till bedömande af hamnarbetarnes i Stockholm lefnadsförhållanden : insamladt / af Knut A. Tengdahl

Skolpojksminnen med flera glada hågkomster från flydda dagar / af en gammal skådespelare

Skolpojksminnen med flera glada hågkomster från flydda dagar / af en gammal skådespelare

Stockholms offentliga skolor förr och nu : bilder ur skolpojkslifvet / Johan Jolin

Stockholms offentliga skolor förr och nu : bilder ur skolpojkslifvet / Johan Jolin

Undersökningar rörande Stockholms mortalitet av Erik Wilhelm Wretlind

Undersökningar rörande Stockholms mortalitet av Erik Wilhelm Wretlind