handskrivet rekommendationsbrev från Eknäs skyddshem
Text
Författare: Anna Bengtsson. Stockholms stadsarkiv

Greta Öberg skrivs ut från Eknäs skyddshem

Flickan Greta Öberg var intagen på Eknäs skyddshem. När det var dags för utskrivning rekommenderas hon som tjänsteflicka i ett hem.

Eknäs skyddshem var ett slags barnhem för fattiga flickor som var föräldralösa eller inte hade någon som kunde ta hand om dem. På skyddshemmet skulle flickorna uppfostras och utbildas i hushållsgöromål. Efter tiden på Eknäs var det meningen att de skulle arbeta som tjänsteflickor i någon familj.

Rekommendationsbrevet är skrivet till styrelsen för Eknäs skyddshem av föreståndaren Anna Bengtsson. Till platsen hos fru Tamm hade först en annan flicka, Greta Jonasson, från början rekommenderats. Men då hon blivit sjuk rekommenderades i hennes ställe Greta Öberg.
Greta beskrivs som ”[…] synnerligen lämplig, stor och grov och kraftig som hon är.”

Så här står det i brevet: 

"Till Styrelsen för Stockholms stads skyddshem Eknäs.

Greta Majken Öberg, född den 29 juli 1903 och omhändertagen den 3 sept. 1914 av Barnavårdsnämnden, kom den 23 juni 1920 till Eknäs. Hon är dotter av änkan Hanna Ulrika Eriksson, boende Bondegatan 4. Greta Öberg utackorderades 1914 hos hemmansägaren E. Petterson, Vallsta, Gimå.1918 sändes hon till Ösmo, och härifrån kom hon till sin svåger, hemmansägare Andersson i Gimå. Då till hennes kamrater i Ösmo kommo brev från Greta med ”skabröst” innehåll, tog BN flickan och skickade henne hit. På Eknäs är lärarinnornas samstämmiga omdöme att hon här uppfört sig mycket gott och visat mycket god flit. Hon snattar icke, ljuger ej och utför alla befallningar villigt, utan att visa tecken till missnöje. Inom alla arbetsområden har hon visat sig duktig och praktisk och kan rekommenderas till det bästa. Hon är i stånd att sköta sig själv och gå den rätta vägen genom livet. När det synes som om Greta Jonasson, som förut anmälts till tjänst hos hennes nåd Tamm på Fånö, på grund av sjukdom är förhindrad att mottaga platsen, vore Greta Öberg synnerligen lämplig, stor och grov och kraftig som hon är. På Fånö finns det enl. Fru Tamms egna ord endst gamla präktiga tjänare som bleve Gretas kamrater.

Vördsamt hemställes till styrelsen att Greta Öberg måtte i Greta Jonassons ställe få platsen.

Eknäs den 19 januari 1921
Anna Bengtson föreståndarinna" 

Eknäs skyddshem förvaltades av Stockholms stads barnavårdsnämnd. Verksamheten startade 1919 och lades ner 1949.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad