Text

Manillaskolan - instruktion för jourhavande lärare och lärarinnor 1895

Manillaskolan, grundades 1809 och var Sveriges första skola för döva och blinda barn. Då skolan var en internatskola där både lärare och elever bodde, ingick det i lärarnas arbete att ta hand om barnen även under den tid som de inte hade lektioner. Jourhavande lärare skulle bl.a. se till att barnen väcktes på morgonen, höll sig rena och snygga, bad sin morgon- och aftonbön, kom i tid till lektionerna, läste sina läxor och kom i säng i rätt tid.

I instruktionen till höger kan du se vilka uppgifter som ingick i tillsynen av barnen.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Manillaskolan -  dagboksanteckning om julklappsinslagning 1916

Manillaskolan - dagboksanteckning om julklappsinslagning 1916

Manillaskolan - instruktion för vårdarinna för pojkar respektive flickor 1928

Manillaskolan - instruktion för vårdarinna för pojkar respektive flickor 1928

Manillaskolan - punktskrift för synskadade och blinda

Manillaskolan - punktskrift för synskadade och blinda

Manillaskolan – dagboksanteckning från Stockholmsbesök 1916

Manillaskolan – dagboksanteckning från Stockholmsbesök 1916

Manillaskolan – dagboksanteckning från cirkusbesök 1916

Manillaskolan – dagboksanteckning från cirkusbesök 1916

Manillaskolan – lärobok med blindskrift

Manillaskolan – lärobok med blindskrift

Skolmat på Manilla - 1816

Skolmat på Manilla - 1816

Tysta skolan- ansökan om plats för dövstumma Julius 1886

Tysta skolan- ansökan om plats för dövstumma Julius 1886