Handskriven dagboksanteckning av elev på Manillaskolan.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Manillaskolan – dagboksanteckning från cirkusbesök 1916

Harry Karlsson, elev på Manillaskolan, berättar i sin dagbok om när hela skolan blev bjudna på cirkus av direktör Orlando.

Manillaskolan, som var Sveriges första skola för döva och blinda barn grundades 1809. Från början togs både både döva och blinda barn emot, men senare blev det en skola för enbart döva barn. Under de första åren låg skolan på Drottninggatan, men flyttade 1812 till Djurgården.  Höstterminen 2013 flyttade skolan till lärarhögskolans gamla lokaler i Konradsberg på Kungsholmen.

Skolan var en internatskola och både elever och lärare bodde på skolan och deltog i många gemensamma aktiviteter. Fram till 1890 tog man emot elever från hela landet.

Ur Harry Karlssons skoldagbok från årskurs 6:

 Direktör Orlando bjuder lärare och lärarinnor samt elever vid Manilla på Cirkus (D. 9 okt 1916)

Vi voro på cirkus i går afton. Direktör Orlando hade bjudit hela skolan. Vi blevo mycket glada, när vi fingo veta det. Cirkus är det roligaste jag vet. Det regnade så det stod som spön i backen, när vi gingo dit, men när vi gingo hem var det härligt månsken. Vi sågo många roliga sker. Det vackraste var skolritt av Fröken Orlando. Hon red en vacker vit häst. Det var även vackert att se på luftgymnasterna men vi voro oroliga att de skulle falla ned.

Harry beskriver de olika uppträdandena och avslutar sedan anteckningen med:

Kl. ½ 11 var föreställningen slut och kl 11 voro vi hemma på Manilla igen. Det var länge sedan vi voro uppe så sent.

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad