Text

Manillaskolan – dagboksanteckning från cirkusbesök 1916

Harry Karlsson, elev på Manillaskolan, berättar i sin dagbok om när hela skolan blev bjudna på cirkus av direktör Orlando.

Manillaskolan, som var Sveriges första skola för döva och blinda barn grundades 1809. Från början togs både både döva och blinda barn emot, men senare blev det en skola för enbart döva barn. Under de första åren låg skolan på Drottninggatan, men flyttade 1912 till Djurgården där den fortfarande finns kvar.

Skolan var en internatskola och både elever och lärare bodde på skolan och deltog i många gemensamma aktiviteter. Fram till 1890 tog man emot elever från hela landet.

Ur Harry Karlssons skoldagbok från årskurs 6:

 Direktör Orlando bjuder lärare och lärarinnor samt elever vid Manilla på Cirkus (D. 9 okt 1916)

Vi voro på cirkus i går afton. Direktör Orlando hade bjudit hela skolan. Vi blevo mycket glada, när vi fingo veta det. Cirkus är det roligaste jag vet. Det regnade så det stod som spön i backen, när vi gingo dit, men när vi gingo hem var det härligt månsken. Vi sågo många roliga sker. Det vackraste var skolritt av Fröken Orlando. Hon red en vacker vit häst. Det var även vackert att se på luftgymnasterna men vi voro oroliga att de skulle falla ned.

Harry beskriver de olika uppträdandena och avslutar sedan anteckningen med:

Kl. ½ 11 var föreställningen slut och kl 11 voro vi hemma på Manilla igen. Det var länge sedan vi voro uppe så sent.

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Letterio Ferrari - ansökan om uppehållstillstånd

Letterio Ferrari - ansökan om uppehållstillstånd

Manillaskolan -  dagboksanteckning om julklappsinslagning 1916

Manillaskolan - dagboksanteckning om julklappsinslagning 1916

Manillaskolan - Vad jag gjorde igår, uppsats av Maja klass 3

Manillaskolan - Vad jag gjorde igår, uppsats av Maja klass 3

Manillaskolan - eleven Harry Karlsson firar julafton hemma 1917

Manillaskolan - eleven Harry Karlsson firar julafton hemma 1917

Manillaskolan - eleven Åkes berättelse om ett besök i sitt hem 1926

Manillaskolan - eleven Åkes berättelse om ett besök i sitt hem 1926

Manillaskolan - ett barn berättar om sitt besök hemma - 1926

Manillaskolan - ett barn berättar om sitt besök hemma - 1926

Manillaskolan - instruktion för jourhavande lärare och lärarinnor 1895

Manillaskolan - instruktion för jourhavande lärare och lärarinnor 1895

Manillaskolan – dagboksanteckning från Stockholmsbesök 1916

Manillaskolan – dagboksanteckning från Stockholmsbesök 1916

Manillaskolan – lärobok med blindskrift

Manillaskolan – lärobok med blindskrift

Rut Palm skriver om en dag på Manillaskolan - 1926

Rut Palm skriver om en dag på Manillaskolan - 1926

Skolbarn under lektion i Manillaskolan

Skolbarn under lektion i Manillaskolan

Stockholms dövas förening – stadgar 1868

Stockholms dövas förening – stadgar 1868