Litteraturtips
Författare: Pleijel, Agneta (f. 1940). Stockholms stadsbibliotek

Syster och bror / Agneta Pleijel

En familjehistoria från 1800-talets Stockholm. Isac, hovsångare och Lina får sitt första barn, en pojke som de har stora musikaliska förväntningar på. Men pojken Albert föds döv och några år senare får de en flicka Helena som både har hörsel och sångröst. Familjen får dock anpassa sitt liv efter den döve sonen. Albert tillbringar större delen av sin uppväxt på Manillaskolan på Djurgården, en skola för döva och blinda. Skildringen av familjen Berg visar på dåtidens syn på hur pojkar och flickor gavs olika uppfostran. Boken beskriver också dövrörelsen som börjar växa fram, genom Albert som reser i Europa med sitt måleri och deltar i möten för döva. 343 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad