Litteraturtips

Sympatiens hemlighetsfulla makt. Stockholms homosexuella 1860-1960.

Boken innehåller en omfattande studie av huvudsakligen homosexuella mäns historia i Stockholm. I de inledande kapitlen ges även en översikt av äldre tiders samkönade relationer i Sverige.

Innehållsförteckning:
Företal
Inledning
Kvinnor i mansdräkt
Praxis och teori 1726-1864
"Vänskap och kärlek äro ett"
"Vänskapssvärmeriets" dilemma
Paragraf 18:10
Vardagsliv 1855-1864
Det första rättsfallet efter 1864 års strafflag
Tidiga homosexuella gestalter
Den homosexuella infrastrukturen i Stockholm 1880-1920
Café Frisk Luft
När män möts
1907: Det homosexuella genombrottet
Homosexualitet i kulturdebatten
Det mazerska målet
Den manliga prostitutionens värld
Bröderna Jansson
Nils Santessons femtioåriga helvete
Homoerotiken i konsten - konst och konstnärer
GAN och hans blå matroser
Mauritz Stiller och den första homosexuella spelfilmen
Privatpersonen Stiller och hans krets
Carl von Platen
Ögonvittnen
Polisen och de perversa
Klagomål och angivelser rörande homosexualitet 1925-1944
En aktiviströrelse växer fram
Hur lesbianerna förlorande sin oskuld
Tragedier på 1940-talet
"Homosexaffärernas" och "rättsrötans" tid
Affären Kejne
Hr X - statsrådet Quensel
"Rättsrötan"
Haijby-affären
"Homofiljakten" i Stockholm på 1950-talet
Homosexuella i vardagslivet
Stockholms soldaters hemliga liv. Unga soldater och civila män
Identitet och pengar
En djupare gemenskap
Militär syn
Levnadsberättelser
Soldatkontakter världen runt
Bildandet av RFSL
Föreningsliv
Noter
Bilaga
Litteratur

Stockholmsmonografier 78:II. 720 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

1907: Det homosexuella genombrottet

1907: Det homosexuella genombrottet

Bestraffningen av "sodomitisk synd"

Bestraffningen av "sodomitisk synd"

Frans Albert Pettersson och Lars Konrad Johansson gripna, häktade och dömda för ”otukt, som mot naturen är” i augusti 1897.

Frans Albert Pettersson och Lars Konrad Johansson gripna, häktade och dömda för ”otukt, som mot naturen är” i augusti 1897.

Frans och Lars. Kärlek och klasskamp på 1890-talet. / Kalle Holmqvist

Frans och Lars. Kärlek och klasskamp på 1890-talet. / Kalle Holmqvist

Hur lesbianerna förlorade sin oskuld

Hur lesbianerna förlorade sin oskuld

Kvinnor i mansdräkt

Kvinnor i mansdräkt

Känd sexualupplysare om homosexualitet och onani 1904

Känd sexualupplysare om homosexualitet och onani 1904

Kärleksbrev från Nils till Emil - bevismaterial i sedlighetsmål från 1907

Kärleksbrev från Nils till Emil - bevismaterial i sedlighetsmål från 1907

Lisbetha Olsdotter eller Matts Ersson år 1678

Lisbetha Olsdotter eller Matts Ersson år 1678

Litteraturtips
Tema

Litteraturtips

Litteraturtipsen är bra om du vill läsa mer om sådant som du hittar i Stockholmskällan. Böckerna berättar mer om historien som källorna är en del av

Livet som homosexuell 1980 – en enkätundersökning

Livet som homosexuell 1980 – en enkätundersökning

Mänskliga Rättigheter
Tema

Mänskliga Rättigheter

De mänskliga rättigheterna är regler som har skapats för att skydda mänskligheten från lidande. Förenta Nationernas generalförsamling skrev under deklarationen om de mänskliga rätt…

Otukt som mot naturen är - homosexualitet under 1700- och 1800-talen

Otukt som mot naturen är - homosexualitet under 1700- och 1800-talen

Polis slår till mot ”otukts bedrivande mot naturen” 1900

Polis slår till mot ”otukts bedrivande mot naturen” 1900

På Skeppsholmen av Eugène Jansson

På Skeppsholmen av Eugène Jansson