Litteraturtips
Författare: Silverstolpe, Fredrik (1947-2001), Söderström, Göran (f. 1934), Parikas, Dodo, Eman, Greger, Rydström, Jens. Utbildningsförvaltningen

Sympatiens hemlighetsfulla makt. Stockholms homosexuella 1860-1960.

Boken innehåller en omfattande studie av huvudsakligen homosexuella mäns historia i Stockholm. I de inledande kapitlen ges även en översikt av äldre tiders samkönade relationer i Sverige.

Innehållsförteckning:
Företal
Inledning
Kvinnor i mansdräkt
Praxis och teori 1726-1864
"Vänskap och kärlek äro ett"
"Vänskapssvärmeriets" dilemma
Paragraf 18:10
Vardagsliv 1855-1864
Det första rättsfallet efter 1864 års strafflag
Tidiga homosexuella gestalter
Den homosexuella infrastrukturen i Stockholm 1880-1920
Café Frisk Luft
När män möts
1907: Det homosexuella genombrottet
Homosexualitet i kulturdebatten
Det mazerska målet
Den manliga prostitutionens värld
Bröderna Jansson
Nils Santessons femtioåriga helvete
Homoerotiken i konsten - konst och konstnärer
GAN och hans blå matroser
Mauritz Stiller och den första homosexuella spelfilmen
Privatpersonen Stiller och hans krets
Carl von Platen
Ögonvittnen
Polisen och de perversa
Klagomål och angivelser rörande homosexualitet 1925-1944
En aktiviströrelse växer fram
Hur lesbianerna förlorande sin oskuld
Tragedier på 1940-talet
"Homosexaffärernas" och "rättsrötans" tid
Affären Kejne
Hr X - statsrådet Quensel
"Rättsrötan"
Haijby-affären
"Homofiljakten" i Stockholm på 1950-talet
Homosexuella i vardagslivet
Stockholms soldaters hemliga liv. Unga soldater och civila män
Identitet och pengar
En djupare gemenskap
Militär syn
Levnadsberättelser
Soldatkontakter världen runt
Bildandet av RFSL
Föreningsliv
Noter
Bilaga
Litteratur

Stockholmsmonografier 78:II. 720 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad