Bildkonst

Stockholms stads riksdagsmän i andra kammaren

Porträtt i Illustrerad Tidning nr 40, den 6 oktober 1866. Du kan läsa en notis om bilden genom att bläddra i bildvyn ovan.

Detta är de första stockholmska riksdagsmännen i den då helt nyskapade Andra Kammaren. Ståndsriksdagen med adel, präster, borgare och bönder hade avskaffats tidigare samma år och ersatts av en tvåkammarriksdag. För att vara valbar och få rösta fram representanter till andra kammaren krävdes dock fortfarande manligt kön, ansenliga inkomster eller en stor förmögenhet. Till första kammaren krävdes ännu större rikedom, men kvinnor som klarade inkomst- eller förmögenhetsstrecken fick rösta i förstakammarvalen.

De porträtterade är: Lars Johan Hierta, J. A. Gripenstedt, C. Th. Svanberg, C. L. Kinmanson, G. H. Stråle, A. Adlersparre, C. J. Meijerberg, August Blanche, J. O. Leffler, Johan Liljencrantz, A. H. Fock, J. Sjöberg och C. J. Grafström.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

August Theodor Blanche. Ledamot av stadsfullmäktige 1863-1864

August Theodor Blanche. Ledamot av stadsfullmäktige 1863-1864

Friherre Johan Liljencrantz. Ledamot av stadsfullmäktige 1865-1870

Friherre Johan Liljencrantz. Ledamot av stadsfullmäktige 1865-1870

Lars Hiertas programförklaring för Aftonbladet 1830

Lars Hiertas programförklaring för Aftonbladet 1830

Lars Johan Hierta. Ledamot av stadsfullmäktige 1863-1871

Lars Johan Hierta. Ledamot av stadsfullmäktige 1863-1871