Fasad- och sektionsritning i tusch på transparent väv. På sektionen (genomskärningen) har ytterväggarna färglagts i rött (= nytt). Ritningen visar det nya skolhusets fasad mot skol- och innergården (i riktning mot Karlavägen). Samtidigt visas skolans flygel i genomskärning (sektion).
Ritning
Arkitekt: Hagström, Georg (1865 - 1918), Ekman, Frithiof (1871 - 1941) . Stockholms stadsarkiv

Ritningar till Anna Sandströms skola 1906 (senare Tyska skolan)

Anna Sandströms skola startade 1883, flyttade till Karlavägen år 1892 och kompletterades med en lärarinneutbildning år 1900. Lokalerna, som låg i ett flerbostadshus utmed gatan, blev snabbt för trånga. Det nya skolhuset ritades av Hagström & Ekman och uppfördes på gårdstomten 1906-1908. Sedan 1958 ligger Tyska skolan i detta hus.

Arkitektkontoret Hagström & Ekman drevs av Frithiof Ekman och Georg Hagström, som båda signerat ritningarna. Skolan ritades som ett gårdshus i 5 våningar med flygel. Mellan skolhuset och gathuset finns en omgärdad skolgård. Gathuset uppfördes redan 1882-1884, men får 1906 ändrad fasad och ny entré med gång in mot gården.

Under ”Dokument” finns 10 bygglovsritningar till skolhuset och till ombyggnad av gathuset. På plan till bottenvåning framgår hur skolhus med flygel, skolgård och gathus ligger i relation till varandra. Det nybyggda är färgat rött. Det äldre gathuset är färgat svart, med nya delar i rött. Adressen var då Karlavägen 1A, idag Karlavägen 25.

Skolan grundades av pedagogerna Anna Sandström (1854-1931) och Fredrique Runquist (1848-1891). Undervisningen formades efter Anna Sandströms reformpedagogiska idéer. Hon ville bland annat koppla samman teoretiska och praktiska studier. Vi ser spår av detta på planritningarna, som innehåller både slöjdsal, verkstäder, klassrum för fysik och kemi, laboratorium, ritsal och bibliotek.

LÄS MER

Vad finns på planritningarna?

I källarvåningen ligger verkstäder, dusch- och omklädningsrum. Där finns också ångpannerum, förråd för kol och ved samt en ”septic tank” (behållare för toalettavfall).

I bottenvåningen finns ”högtidssal” (aula), gymnastiksal, omklädningsrum, ”läsrum” (klassrum) och rum för föreståndarinna. I flygeln ligger lärarinnerum, vaktmästarbostad och frukostrum. Arkitekterna har noga antecknat plats för både paraplyer och galoscher!

Avdelningen med aula och gymnastiksal är lägre än övriga huset och ligger under mark, med ljusinsläpp genom taklanternin. Delar av taket fungerar som en bakre gård. Jämför gärna med plan 1 trappa upp och sektion.

På våningarna 1-4 trappor ligger klassrummen utmed korridor. På våning 3-4 finns även klassrum för fysik och kemi, laboratorium, ritsal och ljushall samt slöjdsal, bibliotek och studierum i flygeln. På översta våningen finns en bostad på 1 rum och kök för ”städerska”.

Före och efter

Anna Sandströms skola hette inledningsvis ”Nya skolan” (1883-1886). Från start hyrde skolan en lägenhet på Sturegatan 8 (åren 1883-1884) och sedan lokaler på Engelbrektsgatan 19 (åren 1884-1892). Anna Sandströms skola slogs ihop med tre andra privata flickskolor och blev Östermalms kommunala flickskola 1939. 

Skolans lokaler på Karlavägen 25 såldes till Tyska skolan AB 1941. Denna tyska skola hade kopplingar till nazismen och stängde 1945. Därefter låg Stockholms stads uppbördsverk i lokalerna. Tyska skolan som ligger i huset idag (år 2020) startades 1953 och flyttade in 1958.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad