Text
Upphov: Okänd. Kungliga biblioteket

Realism i undervisning eller språkkunskap och bildning/ av Anna Sandström (pseudonym: Uffe)

Anna Sandström (1854-1931) hade utbildats på Högre lärarinneseminariet i Stockholm och kom under sina första år som verksam lärarinna att bli starkt kritisk till det rådande skolsystemet och den pedagogik som användes i undervisningen. Under pseodonymen Uffe skrev hon 1882 boken Realism i undervisningen eller språkkunskap och bildning (Stockholm 1882) där hon utvecklade sina idéer från den tidigare skriften Gifva våra flickskolor berättigade anledningar till missnöje (i Tidskrift för hemmet 1880).

 Anna Sandström vände sig bland annat mot de främmande språkens, främst franskans, dominerande ställning i skolan. Hon ansåg att tonvikten istället skulle ligga på humanistiska ämnen som historia, geografi och litteratur. Undervisningen, menade hon, var alltför teoretisk och dåligt anpassad till elevernas egen kunskapsnivå.

Elevernas kreativitet och lust att lära borde tas tillvara och deras hälsa och välmående sättas i centrum. Skrifterna väckte livlig debatt och hennes idéer fick stor betydelse för utvecklingen inom skolan. Anna Sandström startade 1883 en egen skola, Anna Sandströms skola.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad