Text
Författare: Anna Sandströms skola. Stockholms stadsarkiv

Årsredogörelse från Anna Sandströms skola 1886-1887

I årsredogörelsen beskrivs vilka idéer som låg till grund för skolans verksamhet och vilka mål man hade för det kommande läsåret. Anna Sandströms skola startades 1883 Av lärarinnan Anna Sandström (1854-1931) tillsammans med Frederique Rundquist, föreståndarinna på Södermalms högre läroverk för flickor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad