Porträtt av Anna Sandström
Foto

Porträtt av Anna Sandström, grundare av Anna Sandströms skola

Anna Sandström (1854-1931) utbildade sig till lärarinna vid Högre lärarinneseminariet i Stockholm. Hon arbetade sedan som lärarinna på Åhlinska flickskolan och vid Södermalms högre läroanstalt för flickor. Hon var väldigt kritisk till det dåvarande skolsystemet och till den pedagogik som användes i skolan. Hon skrev flera kritiska artiklar om skolsystemet och startade 1883 en egen skola, Anna Sandströms skola.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anna "Uffe" Sandström
Tema

Anna "Uffe" Sandström

Anna Sandström var lärarinna, men tyckte inte om den stela undervisningen i skolan. Hon ville att eleverna skulle lära för livet. Hon skrev om sina idéer under pseudonymen "Uffe".

Anna Sandströms skola - "Tankar vid slutet av min skoltid" elevuppsats 1908

Anna Sandströms skola - "Tankar vid slutet av min skoltid" elevuppsats 1908

Anna Sandströms skola - flickor i klassrum 1911

Anna Sandströms skola - flickor i klassrum 1911

Anna Sandströms skola - flickor i klassrum 1918

Anna Sandströms skola - flickor i klassrum 1918

Klassfotografi 1898 - Anna Sandströms skola

Klassfotografi 1898 - Anna Sandströms skola

Lustfyllda studier på Annas flickskola

Lustfyllda studier på Annas flickskola

Provskrivning från Anna Sandströms skola, klass 8

Provskrivning från Anna Sandströms skola, klass 8

Ritningar till Anna Sandströms skola 1906 (senare Tyska skolan)

Ritningar till Anna Sandströms skola 1906 (senare Tyska skolan)

Slöjdlektion på Anna Sandströms skola

Slöjdlektion på Anna Sandströms skola

Unga damer på Anna Sandström skola 1915

Unga damer på Anna Sandström skola 1915

Unga damer på Anna Sandströms skola 1914-1915

Unga damer på Anna Sandströms skola 1914-1915

Årsredogörelse från Anna Sandströms skola 1886-1887

Årsredogörelse från Anna Sandströms skola 1886-1887