Porträtt av Anna Sandström
Foto
Fotograf: Roesler, A. Stockholms stadsmuseum

Porträtt av Anna Sandström, grundare av Anna Sandströms skola

Anna Sandström (1854-1931) utbildade sig till lärarinna vid Högre lärarinneseminariet i Stockholm. Hon arbetade sedan som lärarinna på Åhlinska flickskolan och vid Södermalms högre läroanstalt för flickor. Hon var väldigt kritisk till det dåvarande skolsystemet och till den pedagogik som användes i skolan. Hon skrev flera kritiska artiklar om skolsystemet och startade 1883 en egen skola, Anna Sandströms skola.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad