Foto

Stolsflätning på Kungsholms arbetsstuga

Barnen kom till arbetsstugan efter skoldagens slut för att lära sig olika hantverk. Här arbetar de, tillsammans med fröken Norberg, med stolsflätning.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Annons för utställning på Grand hotel av barns hantverksarbeten från arbetsstugor - 1924

Annons för utställning på Grand hotel av barns hantverksarbeten från arbetsstugor - 1924

Ernst Andersson - inskriven i Föreningen barnavärn 1911

Ernst Andersson - inskriven i Föreningen barnavärn 1911

Föreningen barnavärn - stadgar 1898

Föreningen barnavärn - stadgar 1898

Kungsholms arbetsstuga - schema 1926

Kungsholms arbetsstuga - schema 1926

Kungsholms arbetsstuga – inskrivningsbok 1893

Kungsholms arbetsstuga – inskrivningsbok 1893

Stadgar för Kungsholms arbetsstuga - en föregångare till fritis

Stadgar för Kungsholms arbetsstuga - en föregångare till fritis