Foto

Stolsflätning på Kungsholms arbetsstuga

Barnen kom till arbetsstugan efter skoldagens slut för att lära sig olika hantverk. Här arbetar de, tillsammans med fröken Norberg, med stolsflätning.

Så här källhänvisar du till fotografiet

Har du frågor om fotografiet?

Rättigheter

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Annons för utställning på Grand hotel av barns hantverksarbeten från arbetsstugor - 1924

Annons för utställning på Grand hotel av barns hantverksarbeten från arbetsstugor - 1924

Ernst Andersson - inskriven i Föreningen barnavärn 1911

Ernst Andersson - inskriven i Föreningen barnavärn 1911

Föreningen barnavärn - stadgar 1898

Föreningen barnavärn - stadgar 1898

Kungsholms arbetsstuga - schema 1926

Kungsholms arbetsstuga - schema 1926

Kungsholms arbetsstuga – inskrivningsbok 1893

Kungsholms arbetsstuga – inskrivningsbok 1893

Stadgar för Kungsholms arbetsstuga - en föregångare till fritis

Stadgar för Kungsholms arbetsstuga - en föregångare till fritis