Första sidan av berättelsen "Inledning till räknekonsten, eller huru lille Lars lärde sig räkna", ur "Mina barns, eller Swenska ungdomens ABC-bok" från 1811.
Text

Lille Lars lär sig räkna, 1811

Innehållet i ABC-böckerna sekulariserades under 1700-talet samtidigt som man vid slutet av detta århundrade började se barndomen som en speciell fas i livet där barn behöver utrymme för utveckling och lek. En ny pedagogik växte fram.

I ”Mina barns, eller Swenska ungdomens ABC-bok” från 1811 ingår mängder med korta berättelser. Förutom böner och de tio budorden finns det gott om pedagogiska berättelser, som denna om hur storebror Lars inte vill vara lika lättlurad som lillebror Anders och därför lär sig räkna.

Klicka på bilden för att läsa historien om hur lille Lars lärde sig räkna 1811.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

7-9 Språkhistorisk tidslinje 1000 1900
Tema

7-9 Språkhistorisk tidslinje 1000 1900

Gör en tidslinje över språkutvecklingen i svenskan. Du börjar med att göra en språkhistorisk analys av texterna och placerar dem sedan i kronologisk ordning.

ABC-bok jemte Samling af Berättelser för Barn, 1834

ABC-bok jemte Samling af Berättelser för Barn, 1834

GY Språkhistorisk tidslinje 1000 1900
Tema

GY Språkhistorisk tidslinje 1000 1900

Gör en tidslinje över språkutvecklingen i svenskan. Du börjar med att göra en språkhistorisk analys av texterna och placerar dem sedan i kronologisk ordning.

Nyaste ABC-kort med 66 figurer, 1860-1880

Nyaste ABC-kort med 66 figurer, 1860-1880

Skolämnen
Tema

Skolämnen

Vad eleverna lärt sig i skolan har sett olika ut i olika tider. Vissa ämnen har försvunnit medan andra fortfarande finns kvar idag.

”Röka tobak är ett bruk, Som från Indien vi lärde”, 1842

”Röka tobak är ett bruk, Som från Indien vi lärde”, 1842