Föremål
Upphov: Okänd. K A Almgren sidenväveri & museum

Skolbetyg från 1888

Eleven Jenny Amalia Lindbergs skolbetyg från Maria aftonskola 1888.

 

 

 

 

 

 


Betyget i renskriven form:

”Betyg från Stockholms folkskolor.
Jenny Amalia Lindberg
Född den 10 mars 1873
Och inskriven i Maria Aftonskola den 2 sept. 1885
Har genomgått följande lärokurser, nämligen

I Kristendom     12
Svenska språket    12
Räkning        12
Geografi        8
Historia         8
Naturkunnighet    6
Geometri

Samt förtjenar följande vitsord: 
För framsteg i
Skrifvning    a
Bokhålleri    -
Ritning    -
Sång        ab
Gymnastik    -
Vapenföring    -
Slöjd        -
För Uppförande    a
Flit        a
Förståndsutveckling    a

Stockholm den 2 sept. 1888

Aug. Hubinette
Förste lärare

Vid Maria Magdalena Folkskola

Bokstävernas bemärkelse i afseende å
1)    Uppförande        2) Färdigheter, flit och förståndsutveckling:
a = berömvärdt        a = berömlig
ab = mycket godt    ab = med beröm godkänd
b = godt        b = godkänd
bc = oklanderligt        bc = försvarlig
c = mindre stadgadt    c= otillräcklig eller ringa


Föremålet är en del av lektionsförslaget "Jennys väska".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad