Uppslag för bokstäverna R, S, T och U, ur en ABC-bok från 1842.
Uppslag ur ABC-bok från 1842.
Text

”Röka tobak är ett bruk, Som från Indien vi lärde”, 1842

De flesta ABC-böckerna under 1700- och 1800-talen innehöll inga bilder – de var för dyra att trycka. Bara de högre samhällsklasserna hade råd att köpa böcker med bilder till sina barn. Avsikten med ABC-böckerna var inte bara att lära ut bokstäver och konsten att läsa, utan att lära barnen mer om kristendom och hur man skulle bli en rättrådig vuxen. De flesta som skrev ABC-böcker var skollärare eller präster.

När undervisningen, och med den ABC-böckerna, mot slutet av 1700-talet sekulariserades alltmer så tog andra berättelser plats i böckerna. Förutom bokstäver och böner så tillkom små pedagogiska berättelser, ibland med anspråk på att komma från andra länder eller beskriva andra länders vanor och bruk. Till exempel i denna dikt, för bokstaven R, som säger att västvärldens människor lärde sig rökningens konst från Indien.

Läs hela dikten genom att klicka på bilden.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

ABC-bok jemte Samling af Berättelser för Barn, 1834

ABC-bok jemte Samling af Berättelser för Barn, 1834

Lille Lars lär sig räkna, 1811

Lille Lars lär sig räkna, 1811

Nyaste ABC-kort med 66 figurer, 1860-1880

Nyaste ABC-kort med 66 figurer, 1860-1880

Skolämnen
Tema

Skolämnen

Vad eleverna lärt sig i skolan har sett olika ut i olika tider. Vissa ämnen har försvunnit medan andra fortfarande finns kvar idag.

Tobaksburk från Hellefors bruk

Tobaksburk från Hellefors bruk