Hamn i Tyskland på skolplansch.
Bildkonst
Konstnär: Bukacz, Franz, konstnär. Stadsmuseet i Stockholm

Hamn i Hansestad (tysk text: Im Hafen einer Hansastadt)

Skolplansch "Im Hafen einer Hansastadt" (=hamn i Hansestad) i serien "Kulturhistoriska karaktärsbilder av Lehmann", 18 st.
Format: liggande, 660x880.
Färglitografiskt tryck.
Konstnär: Franz Bukacz.
Tysk utgåva.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad