Klassrum med elever som sitter vid bänkarna. Framme vid katedern sitter en lärarinna framför en karta över Sverige-Norge
Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Teckningsundervisning vid geografilektion

När teckningundervisningen lämnade Stuhlmanns metodik och moderniserades i början av 1900-talet så gick man från att avbilda strikta mönster till friare avbildning. Undervisningen skulle följa barnens utvecklingsstadier och knyta an till vardagen och skolans övriga ämnen.

Fotografiet är taget i Kungsholmens folkskola någon gång runt sekelskiftet 1900. Under en geografilektion får barnen avbilda djur och natur från planscher.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad