Foto

Teckningsundervisning vid geografilektion

När teckningundervisningen lämnade Stuhlmanns metodik och moderniserades i början av 1900-talet så gick man från att avbilda strikta mönster till friare avbildning. Undervisningen skulle följa barnens utvecklingsstadier och knyta an till vardagen och skolans övriga ämnen.

Fotografiet är taget i Kungsholmens folkskola någon gång runt sekelskiftet 1900. Under en geografilektion får barnen avbilda djur och natur från planscher.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barnen som ritade hela lektionerna

Barnen som ritade hela lektionerna

Elevteckning - fågelfjädrar

Elevteckning - fågelfjädrar

Elevteckning - kakelmönster

Elevteckning - kakelmönster

Elevteckning - nyponkvist

Elevteckning - nyponkvist

Skolämnen
Tema

Skolämnen

Vad eleverna lärt sig i skolan har sett olika ut i olika tider. Vissa ämnen har försvunnit medan andra fortfarande finns kvar idag.

Teckning efter förlaga

Teckning efter förlaga

Teckningsmöbel

Teckningsmöbel

Teckningsundervisning på 1800-talet - A. Stuhlmanns metod

Teckningsundervisning på 1800-talet - A. Stuhlmanns metod

Teckningsövningar i början av 1900-talet

Teckningsövningar i början av 1900-talet